Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 
Norges speiderforbund

 

St. Georgs Gildene er en organisasjon for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Vi ønsker å støtte opp om speiderbevegelsen og å ta vare på dens verdier. Her er mer informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.
Vi tar også gjerne en uforpliktende prat med deg hvis du vil vite mer. Kontakt da en av våre distriktsgildemestere eller vårt hovedkontor i St. Olavsgate i Oslo.Her er Gildekalenderen 2015
 
Her er St.Georgs Gildene på Facebook.
 

                

Friluftsåret 2015 er nå i gang. Et helt år hvor Norge skal ha fokus på friluftsliv. Begge speiderorganisajonene er selvfølgelig med på dette.  Ca 200 av landets ordførere har alt sovet en natt ute i januar. De fikk god hjelp fra mange av NSFs speidergrupper. 
Her er en folder fra NSF; Speiding er friluftsliv - Friluftslivets år 2015.

KFUK-KFUM inviterer hele Norge med i Haikeligaen. Her er målet å samle poeng ved å være på tur, - kort eller lang. I tilegg er det et oppdrag hver måned, i februar var det kart og kompass. Alle inviteres til å være med. En kan gå inn å registrere seg på Haikeligaen.no


Fra Gildene i Norge er i Bergen først ut med sitt Turprogram for våren 2015.


Er det andre gilder som vil invitere andre med seg på tur, kan invitasjonen sendes til web@sggn.no, så legger vi det ut på websiden vår.


                 
           UT I DET BLÅ (1222 ?) 5.-9. august 
          

Jan Petter i St.Georgs Gildene inviterer til tur Ut i det blå, 5.- 9 august. (stikkord 1222?) - "Med høye mål går vi over tregrensen og sikter mot toppen. Vandring i fellesskap,med verdier og velegnet utstyr i sekken, skal vi begi oss innover vakre fjellområder og oppleve friluftslivets gleder og noen utfordringer. Vi overnatter på turistforeningens hytter." -   Vil du være med så  kontakt janpetter@gmail.com. 


Landsgildetinget 12.-14.juni 2015 

OBS: Påmeldingsfrist 10.februar 

1.Hamar St.Georgs Gilde inviterer oss til Hamar. Tinget vil bli avholdt på First hotell Victoria som ligger midt i sentrum.  Her tilbys det også  overnatting og festmiddagen lørdag.  For ledsagere  blir det lørdag tilbudt utflukter til Hedmarksmuseet med Domkirkeruinene. Søndag besøk til Rudshøgda og det nye og gamle Prøysenhuset. Se omtale i St.Georg 4/201

Her er Påmeldingskjema, frist 10.februar. Her er en Veileding for sending av skjemaet.

Påmeldingsavgift  er kr 500,- (frist 10.februar)  Restbeløpet  innen 1.mars. Eventuelle spørsmål kan rettes til Lise Høyem. lise.storas.hoyem@kirken.no

 

 
Nordisk Baltisk treff 2015.  St.Georgs Gildene i Danmark er vertskap og invitere til treff i Bygholm i Horsens i Danmark  26.-30. juni 2015.

Alf Runar Bakke som sitter i  Verdenskomiteen vil være med og fortelle fra ISGFs arbeid.

Her er informasjon om treffet, nå også med priser.  Siste påmeldingsfrist er 19.mars ved påmelding last ned denne linken; http://sct-georgs-gilderne.dk/webmedlem/nb15


  Kvernmoen komiteen og Dag Roar inviterer til dugnad på Kvernmoen 11. april for å rydde opp etter vinteren. (mer informasjon vil komme)

Kvernmoen komiteen jobber fortsatt for å få til et klatretårn. Byggesetet og gaver fra Gilder har gitt en del midler til byggingen, men det mangler fortsatt penger for å få dette til. 


 
St.Georg nr 1/2015. med forsidebilde fra Fredslysgudstjenesten i Fagerborg kirke.

Lederen er denne gang skrevet av Trond Walstad som oppfordrer oss til å "look wider"  Inger Merli oppfordrer oss til å delta i friluftslivets år.  Ellers forteller bladet litt om hva som har skjedd siden sist og hva som vil skje framover i Gildenorge. Her presenteres også navnet på kandidatene til valget på ny landsgildeledelse som skal velges på Hamar i juni.

 


                                                   
Newsletter 2/12, rett fra redaktør Trond Walstads hånd. Her kan en lese siste nytt fra våre gildevenner i norden.

Tidligere Newsletter er å finne under "Publikasjoner", se meny venstre side.
                                                                 


 

St. Georg nr 4/2014

Lederen denne gang er skrevet av Karin R.Thompson.  Informasjon om Fredslyset og Ivan har gode ord om året Fredspris.  Referat fra gildemestersamlingen på Sanner i september.  Her er også invitasjon til Landsgildetinget 12.-14. juni. med mye mer.

Forsidebildet viser Landsgildekasser Astrid.


                                 

            

Alf Runar Bakke valgt som nytt medlem i Verdenskomiteen.

Ved Verdenskonferansen til ISGF i Sydney, Australia er Alf Runar valgt inn som nytt medlem. Denne komiteen skal lede ISGFs arbeid de kommende 4 år.
Alf Runar Bakke er for tiden Gildemester i 2.Drammen St.Georgs gilde. Han har tidligere vært speidersjef for Norges speiderforbund og har mye erfaring fra internasjonalt speiderarbeid


 Tilbud om å lage egen webside:

Ønsker gildet ditt å lage en egen webside, kan vi tilby dette gjennom webhotellet som St.Georgs Gildene i Norge bruker.  Prisen for dette er kr 199,- ( med moms kr 249,-) pr år.  En kan også hvis en velger programmet Word Press, få dette gratis oppsatt fra webhotellet.  Word Press er ett av de mest brukte webprogrammene i verden i dag.  Det kan brukes nesten som et vanlig skriveprogram. Med tilbudet følger også domene navn  hvis en velger og la det det slutte på sggn.no,for eksempel gran.sggn.no


 Distrikt- og Gildemestermøte
på Sanner Hotell 19.-21. september, samlet ca 80 gildemedlemmer fra sør og nord, øst og vest. Temaet for Distriktsgildemestrene var "Den gode samtale", som ble avsluttet stemningsfullt med samtale rundt bålet og under stjernene på fredags kvelden.  Lørdag ble temaet fulgt opp med foredrag for alle av Filosof Håkon Gaukstad.  Han snakket om "Dialog", med en påfølgende "gruppedialog". 
Her var også Workshops hvor "BPs Blå tråder" ble prøvet.  Noen bygget "Kvernmoen tårn" og andre fikk en innføring i hvordan en kunne lage trykksaker på PC. Vi fikk også en innføring i arbeidet med den nye speiderloven. Dagen ble avsluttet med festmiddag og lysbilder fra gildenes Kenya tur til Baden Powells grav i februar.
Søndag startet med Scouts Own i Mariakirken, hvor Ivan leste bønner for fred fra forskjellige regioner. Denne søndagen var verdens fredsdag og ble markert med 1 minutts stillhet kl 12.00.
Der var også plass til en presentasjon av nye Speider Sport. Trond Olsen fortalte litt om dagens ledertrening for speiderne.
Vi fikk også hilse på gildemester Runar Bakke som stiller til valg i Verdenskomiteen til ISGF i Australia i oktober. 
Gildene på Hamar ønsket velkommen til Landsgildeting 12. - 14. juni

Noen forløpige bilder fra samlingen er lagt ut i vårt Flickr galleri

Sanner Hotell ligger vakkert til på Gran på Hadeland og har Granavollen og Søsterkirkene,  som ble bygget 1100 tallet, som naboer


                                 

 Her er siste høringsutkastet med grundige kommentarer fra komiteen som arbeider med nytt lovforlag til den nye speiderloven.  En kan også lese mer på www.speiderlov.no    


 Frimerkebanken.no  

Sverre Shetelig har overtatt som ny "banksjef" etter at Per Johannessen pensjonerte seg fra stillingen.
Banksjef Sverre melder om at det er ganske lønnsomt å samle inn frimerker fra gildene rundt i landet.  Han melder om et større salg med flere kartonger til Danmark. 

 


Sist oppdatert 02.03.2015.