Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 
Norges speiderforbund

 

St. Georgs Gildene er en organisasjon for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Vi ønsker å støtte opp om speiderbevegelsen og å ta vare på dens verdier. Her er mer informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.
Vi tar også gjerne en uforpliktende prat med deg hvis du vil vite mer. Kontakt da en av våre distriktsgildemestere eller vårt hovedkontor i St. Olavsgate i Oslo.Her er Gildekalenderen 2015  - (oppdatert 29.  september)

 
   
Her er St.Georgs Gildene på Facebook.  

 
   

Boken Barneridderne har skapt debatt den siste tiden.  Forfatteren Espen Schaanning, professor i idéhistorie, har gjennom flere år studert speiderbevegelsens historie. Boken er delt i tre og tar opp Baden-Powells speider- filosofi, den norske speiderbevegelse og speiding og politikk. Det blir satt spørsmålstegn ved Baden-Powells tanker og ideer, og om det er laget en solskinnshistorie om speiderbevegelsen.

Vår Gildesekretær Ivan Chatwynd har i den anledning skrevet noen tanker han har om boken.  I den første delen tar han opp Hvem var Baden-Powell.
I denne
artikkelen
tar han opp Speiderbevegelsen. politikk og krig.

Boken er anmeldt av Speidermuseet .  I avisen Dagens Næringsliv svarer generalsekretæren i KFUM/KFUK. Heidi Furustøl og generalsekretær Jens Morsø i Norges speiderforbund på påstandene i boken.   

I Dagsnytt 18 på NRK den 16.9, ble boken debattert av forfatteren og Heidi Furustøl.


  

St.Georgs Gildene i Norge dannet i 2012 en prosjektgruppe som tok for seg Baden-Powells tanker og ideer for å se om  dette kunne inspirere speidere og gildebevegelsen i dag. Se omtale av gruppens arbeid i
Gildebladet nr 3/12

Resultatet ble heftet " Baden-Powell - Gamle Tanker - nye Vyer".  Senere er heftet blitt oversatt både til fransk og engelsk og gitt som en gave til den internasjonale speider- og Gildebevegelsen fra St.Georgs Gildene i Norge.

Det norske heftet er til salg på Speidersport. Den franske og engelske versjonen har vi her.

Her are the English and French version of Baden-Powells - ; Old thoughts-New vision,  -Vielles Idees- Nouvells visions.

 

 
    

St.Georg nr 3/15 er nå sendt ut.  Bladet inneholder denne gang fyldige reportasjer om hva som har hendt av begivenheter i gildenorge i  sommer.  Vår nye Landsgildemester Inger E. Merli har denne gangen skrevet Lederen. Hun er i gang med sin nye jobb og "på (rett) vei".  Landsgildeledelsen har hatt sin første samling, denne gang i vakre omgivelser på fjellet i Valdres.  Ivan Chatwynd har tanker  om "Medisin mot katastrofen".  Botanikeren Olav Balle forteller denne gang om urten Vendelrot.  Her er mer og lese….

 

 
                                                                               Her er siste nr av Nordic Baltic Newsletter med informasjon om hva som skjer hos våre gildevenner i norden.  Tidligere nr av brevene finner en her. (fra ISGFs webside)  

 
                        

Friluftsåret 2015 er nå godt i gang. Et år hvor Norge skal ha fokus på friluftsliv. Begge speiderorganisajonene er selvfølgelig med på dette.  Ca 200 av landets ordførere har alt sovet en natt ute.  De fikk god hjelp fra mange av NSFs speidergrupper. 

Her er en folder fra NSF; Speiding er friluftsliv - Friluftslivets år 2015.

KFUK-KFUM inviterer hele Norge med i Haikeligaen. Her er målet å samle poeng ved å være på tur, kort eller lang. I tilegg er det et oppdrag hver måned, i februar var det kart og kompass. Alle inviteres til å være med. En kan gå inn å registrere seg på Haikeligaen.no

 Fra Gildene i Norge har Bergen har sitt Turprogram for høsten 2015

 Er det andre gilder som vil invitere andre med seg på tur, kan invitasjoenen sendes til web@sggn.no, så legger vi det ut på websiden vår.


 
   Mitt Tre - Torsdag 23. april startet årets beste utfordring: Speiderne vil få hele Norge til å klatre i trær! Hvorfor? Fordi treklatring er friluftslivet i miniatyr – enkelt, spennende og gøy! Mange barn, unge og voksne sitter altfor mye inne. Noen tenker kanskje det er slitsomt å dra på tur, men lek i naturen er ikke vanskelig, det er bare å finne seg et tre i nærheten. Kanskje også vi gildemedlemmer.

 Vi håper at så mange som mulig blir med,  for #mittre er en del av Friluftslivets år 2015, http://www.friluftslivetsar.no/bli-med-a-skape-klatrefeber/, og treklatring passer for de fleste!

Fortsett å klatre i trær, sa forfatter Astrid Lindgren, hun sluttet aldri (se vedlagte bilde)

Bilder fra treklatringen kan også lastes opp på www.mittre.no


 
                   
                         Gildet på Nesodden har funnet sitt tre  

 

Årets Hederspris til Speiderne

 Norges Speiderforbund og Norges KFUK-KFUM speidere mottar Friluftslivets hederspris for 2015. Prisen er friluftslivets høyeste utmerkelse i Norge, og deles ut av Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsliv for alle.
Vi Gratulerer.

 


 

 
                  
 Inger Elisabeth Merli er blitt valgt til ny Landsgildemester ved Landsgildetinget på Hamar sist helg. Karin R.Thompson takket for seg etter 9 år i Landsgildeledelsen (LGL), de siste 4 som Landsgildemester,  
Inger E. Merli har vært med i LGL i 6 år.  Hun har vært speider nesten hele sitt liv, er et ekte "gildebarn", og har selv vært medlem i 5. Kolbotn St. Georgs Gildene i 20 år,
Det nye styret som ble valgt er: Knut Jorde, Viselandsgildemester. Han kommer fra Vestre Aker SGG. Styremedlemmer; - Dag Espolin Johnson, direkte medlem og tidligere KFUK/KFUMs representant i LGL. Linda Amundsen, gildemester i 3. Bergen SGG, er ny i LGL. Vivi Heine-Hansen, fra Varna SGG har vært med i LGL i 4 år. Som Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad fra 3. Molde ble gjenvalgt
 

 

  Landsgildetinget 12.-14.juni 2015  Gildene på Hamar ønsket velkommen. Representanter  med ledsagere fra 45 gilder og 7 distrikter, hadde meldt sin ankomst.  Forhandlingene ble avholdt på First Hotel Victoria.  Det ble et fint "Ting" med livlige diskusjoner og mange saker som ble avgjort. Valg ble avholdt på nytt styre og lovendringer avgjort.
Fredag kvelden ble alle invitert til grillaften ved Speiderhuset til Hamarspeiderne. 
Ledsagerne hadde eget program under Tinget.; De hadde lørdag tur til Kirkeodden og Hamardomen, hvor en fikk overvære  Middelaldermarked og et ekte Middelalder bryllup.  Søndag gikk turen til det gamle og nye Prøysen huset.

Her er  Protokollen

Ivan Chetwynds referat fra Landsgildetinget

 Mer Utfyllende gildeidealene - speideridealeneVi har lagt ut noen bilder fra Landsgildetinget på Flickr. (oppdatert 12.juli)

Når en er inne i Flickr albumet kommer det fram tre symboler opp i høyre hjørne.  Her kan en velge hvordan en vil se bildene. (Slide show, store eller små bilder)  Holder en markøren, pekeren på PC.n,  over bildet kommer en liten tekst fram

 
 
 
    

ISGF har oppdatert websiden sin til ny design. Både den danske- og svenske gildewebsiden har også fått et nytt utseende. Olav Balle er forøvrig fast bidragsyter til det svenske gildebladet, Gillescuten.  Dette kan hentes ut fra den svenske websiden. 

 

 
 Tilbud om å lage egen webside:

Ønsker gildet ditt å lage en egen webside, kan vi tilby dette gjennom webhotellet som St.Georgs Gildene i Norge bruker.  Prisen for dette er kr 199,- ( med moms kr 249,-) pr år.  En kan også hvis en velger programmet Word Press, få dette gratis oppsatt fra webhotellet.  Word Press er ett av de mest brukte webprogrammene i verden i dag.  Det kan brukes nesten som et vanlig skriveprogram. Med tilbudet følger også domene navn  hvis en velger og la det det slutte på sggn.no,for eksempel gran.sggn.no

 

 

 Frimerkebanken.no  

Sverre Shetelig har overtatt som ny "banksjef" etter at Per Johannessen pensjonerte seg fra stillingen.
Banksjef Sverre melder om at det er ganske lønnsomt å samle inn frimerker fra gildene rundt i landet.  Han melder om et større salg med flere kartonger til Danmark. 

 

 

 
Sist oppdatert 29.09.2015.