Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

          


Gildekalenderen ( sist oppdater 31.august)

 

 St.Georgs Gildene på Facebook.
 

                                                                       
Klatretårnet på Kvernmoen er nå ferdig.  Klatretårnet på Kvernmoen ble ferdig 26.august etter stor dugnadsinnsats og mange pengegaver. Offisiell åpning blir i forbindelse med klatredag i oktober.  Følg med i aktivitetskalenderen for mer informasjon.


 
Siste utgave av NBSR Newsletter, - Nordisk Baltic Sub-regions nyhetsbrev.  Denne gang i to versjoner. Skandinavisk versjon og den engelske versjonen, som også finnes i arkivet på websiden til isgf.org.  Her er siste nytt fra våre gildevenner i orden.


          


Elektronisk Håndbok 

Takket være stor innsats fra redaktøren av Gildebladet, Arve Urlin er "Den Blå Håndboken" nå lagt om og i ny versjon som Elektronisk Håndbok.  Denne er søkbar, se feltet på venstre side i "boken".  Her finner en vedtektene og det meste av informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.

 

 

Her er St.Georg nr 2/16 I Lederen lurer Dag Espolin Johnson "hvorfor det?" Kanskje skulle vi spørre om det innimellom? Her er som vanlig også reportasjer fra aktiviteter i gildenorge. Ambassadørene har vært i Kenya hvor de også besøkte prosjektet vårt; Pigeon Park. Til høsten er det gildemester møte på Sanner, påmelingsskjema på side 6 med frist 31.mai.
Redaktør Arve stilte i forrige nr av bladet spørsmålet;speiderånd-gildeånd, hva er det? Vet ikke hvor mange svar han har fått,nå deler han sine  tanker om dette. Denne gangen stiller han spørsmål om vi kan oppleve å ha de samme speider opplevelsene,følelsene og speideridentiteten når vi begynner i gilde som voksne ute å ha vært speidere som ung ? (side 15) Han foreslår at gildene tar en diskusjon rundt dette og sende inn et innspill til St.Georg, e.post bladet@sggn.no ?? Og her er mye, mye mer å lese.


To nye speiderlover er vedtatt. Speidernes fellesorganisasjon vedtok på sitt møte 16. april enstemmig to nye speiderlover, en for KFUK-KFUM og en for Norges speiderforbund.  Arbeider med revisjon av loven har vært en lang prosess og har pågått siden 2012. Se omtale av de nye lovene her.

Speiderloven er jo også en del av grunnreglene for St.Georgs gildene. Vårt arbeider bygger på speideridealene slik disse er uttrykt i speiderloven, -  §2 i våre vedtekter. Selv om de to nye lovene uttrykker det samme, men med forskjellig ordlyd, er  forholdet mellom våre to speiderforbund ikke påvirket av uenigheter.  Gildene vil ha begge lovene i sine vedtekter, så er det opp til enkelt medlemmer og gilder å bruke den loven som passer best til sitt behov. 

 

      

           http://www.sanner-hotell.no/www.sanner-hotell.no/Velkommen.html                             

Landsgildeledelsen inviterer til Distrikt/Gildemestermøte 2016 på Sanner hotell fra lørdag 29. til søndag 30. oktober.  Hovedtema blir et samfunn i forandring. Møte med Distriktsgildemestrene fra fredag 28. kl 18. Se også St.Georg 2/16. Påmelding har vært


                                                                                    
                                        
       
 Speidere i Pigeon Park med nye T-skjorter.                       Pigeon Parl Hall under bygging 

PIGEON PARK Hall - et nytt prosjekt for Gildene. Landsgildeledelsen har godkjent et nytt internasjonalt prosjekt for gildene i Norge. Pigeon Park er et speidersenter ved Nyeri i Kenya. Parken ligger i nærheten av Lord og Lady Baden-Powell gravsted. Stedet skal brukes til leire og opplæring av speidere. Gildene i Norge har gode kontakter i området etter et tidligere samarbeidet med speiderne her. Det gildene i Norge ønsker denne gang, er å være med og ferdigstille et undervisningsbygg i parken,-«Pigeon Park Hall». Ønsker en å være med å støtte kan gaver sendes til kontonr 8200 06 04980 merket «Pigeon Park».


      

Frimerkebanken.no

Banksjefen i Frimerkebanken melder at frimerkelagret på Hamar nå snart er tømt. Han tar gjerne i mot flere frimerker fra gildene, gjerne  poser med klipp. Klipp da rundt merkene med ca 1 cm avstand og sendt merkene til Sverre Shetelig, Jacob Aallsgt 40B, 0364 Oslo.  Banksjefen og hans medarbeidere jobber på spreng med å sortere og pakke. Her er fra salgsboden under Landsgildetinget på Hamar.

       


Sist oppdatert 31.08.2016.