Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

          


 Gildekalenderen - (sist oppdatert 3.mai 2016)

 St.Georgs Gildene på Facebook.
 

 
 

Her er St.Georg nr 2/16 I Lederen lurer Dag Espolin Johnson "hvorfor det?" Kanskje skulle vi spørre om det innimellom? Her er som vanlig også reportasjer fra aktiviteter i gildenorge. Ambassadørene har vært i Kenya hvor de også besøkte prosjektet vårt; Pigeon Park. Til høsten er det gildemester møte på Sanner, påmelingsskjema på side 6 med frist 31.mai.
Redaktør Arve stilte i forrige nr av bladet spørsmålet;speiderånd-gildeånd, hva er det? Vet ikke hvor mange svar han har fått,nå deler han sine  tanker om dette. Denne gangen stiller han spørsmål om vi kan oppleve å ha de samme speider opplevelsene,følelsene og speideridentiteten når vi begynner i gilde som voksne ute å ha vært speidere som ung ? (side 15) Han foreslår at gildene tar en diskusjon rundt dette og sende inn et innspill til St.Georg, e.post bladet@sggn.no ?? Og her er mye, mye mer å lese.


To nye speiderlover er vedtatt. Speidernes fellesorganisasjon vedtok på sitt møte 16. april enstemmig to nye speiderlover, en for KFUK-KFUM og en for Norges speiderforbund.  Arbeider med revisjon av loven har vært en lang prosess og har pågått siden 2012. Se omtale av de nye lovene her.

Speiderloven er jo også en del av grunnreglene for St.Georgs gildene.  Vårt arbeider bygger på speideridealene slik disse er uttrykt i speiderloven, §2 i våre vedtekter. De to nye lovene uttrykker de samme idealene, men vi skal vi forholde oss til begge? Dette vil vel bli tatt opp som sak på neste Landsgildeting i Trondheim i 2017.


 

Kvernmoendagen er i år 5. juni.  Våler St.Georgs gilde er vertskap.  De har bestilt godt vær  og behagelige temperatur, så de lover oss en dag vi skal komme til å huske. Programmet for dagen blir tradisjonelt , men de lover noen overraskelser underveis.  De ber oss ta med gildesangboken, litt mat , godt humør og klær etter værmeldingen.  Det ønskes velkommen og med start kl 11.00. Se ellers omtale i St.Georgs nr 2/16


      

           http://www.sanner-hotell.no/www.sanner-hotell.no/Velkommen.html                             

Landsgildeledelsen inviterer til Distrikt/Gildemestermøte 2016 på Sanner hotell fra lørdag 29. til søndag 30. oktober.  Hovedtema blir et samfunn i forandring. Møte med Distriktsgildemestrene fra fredag 28. kl 18. Se også St.Georg 2/16. Påmedlingsskjema her i (word)- skrive inn i skjemaet , for utskrift (pdf) Skjemaeet kan sendes til post@sggn.no -  Frist 31.mai.


                                                                                    
                                        

"Ta en blå sjanse - ta en tur ut i det ukjente, bli med på en sikkelig Gildetur" Målet er i det blå og veien blir til mens vi går, eller vi blir til mens vi går.  En tur med hensikt og hvor vi også tar vare på den gode samtalen.  "Blåtur" har en sterk sosial tilnærming, sammen tar vi del i den gode opplevelse og vi skal ha det hyggelig. Dagens mål og tempo setter vi etter deltakernes form, tilstand og ønsker.  Det settes passe krev til god helse og form.

Vi møtes 10.august. Hjemreise 14. august, helst med tog.Stedet er i det blå, men i sør Norge og på fjellet et sted.  Antall deltagere fra 10 stk.  Ingen turavgift, deltagerne betaler reise og opphold selv.

Ta en blå sjanse - ta en tur ut i det ukjente, bli med på en sikkelig Gildetur".

Bindende påmelding til;
Gry Walderhaug - gry-grims@online.no  - tlf: 911 82 9993 eller
Jan Petter Bergan - janpetterb@gmail.com - tlf 917 80 259

 Her er Invitasjonen  fra Jan Petter.


       
 Speidere i Pigeon Park med nye T-skjorter.                       Pigeon Parl Hall under bygging 

PIGEON PARK Hall - et nytt prosjekt for Gildene. Landsgildeledelsen har godkjent et nytt internasjonalt prosjekt for gildene i Norge. Pigeon Park er et speidersenter ved Nyeri i Kenya. Parken ligger i nærheten av Lord og Lady Baden-Powell gravsted. Stedet skal brukes til leire og opplæring av speidere. Gildene i Norge har gode kontakter i området etter et tidligere samarbeidet med speiderne her. Det gildene i Norge ønsker denne gang, er å være med og ferdigstille et undervisningsbygg i parken,-«Pigeon Park Hall». Det er allerede samlet inn noen midler, Ønsker en å være med å støtte kan gaver sendes til kontonr 8200 06 04980 merket «Pigeon Park».


      

Frimerkebanken.no

Banksjefen i Frimerkebanken,Sverre Shetelig melder at frimerkelagret på Hamar nå snart er tømt. Han tar gjerne i mot flere frimerker fra gildene, gjerne  poser med klipp. Banksjefen og hans medarbeidere jobber på spreng med å sortere og pakke. Her er fra salgsboden under Landsgildetinget på Hamar.

       


 Boken Barneridderne har skapt debatt. Forfatteren Espen Schaanning, professor i idéhistorie, har studert speiderbevegelsens historie gjennom flere år. Han setter spørsmålstegn ved Baden-Powells tanker og ideer og om det er laget en solskinnshistorie om speiderbevegelsen. 

Gildesekretær Ivan Chatwynd har i den anledning skrevet ned sine tanker om boken. Første del; Hvem var Baden-Powell ? I den andre delen omtaler han speiderbevegelsen, politikk og krig,

Boken er anmeldt av speidermuseet.no. I artikkelen "Tendensiøst om gutta boys fra avisen Dagens Næringsliv den 16.9, svarer generalsekretær i KM Heidi Furustøl og generalsekretær i NSF Jens Morsøs påstandene i boken. I Dagsnytt 18 på NRK den 16.9 ble boken debattert av forfatteren og Heidi Furustøl

Boken ble på ny omtalt i Aftenposten 30.1.2016.  Her er speidernes svar på den artiklen.

 
Sist oppdatert 03.05.2016.