Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

          


Gildekalenderen ( sist oppdatert 16. januar 2017)

 
Bergensgildens turprogram vår 2017


 St.Georgs Gildene på Facebook.

 

                

   

St.Georg nr 4. Forsidebildet er fra Blåturen til fjells i år. Lederen er denne gang skrevet av Landsgildemester Inger F. Merli.
Nidaros St.Georgs Gilde forteller litt om Landsgildetinget de planslegger i 2017. 
Ivan deler gode ord med oss og for Olav tar sommeren aldri slutt. Og her er mye mye mer....

 

 Desember utgaven av NBSR Newsletter 2016, - Nordisk Baltic Sub-regions nyhetsbrev. Denne gangen også i to versjoner, skandinavisk  og den engelske. Her er siste nytt å lese om våre gildevenner i Norden.
Alle de engelske utgavene av NBSR`s Newletter er lagret i arkivet til isgf.com


 
 

Vi klemmer igjen til med Hotelt  på NSF`s landsleir i Bodø i 2017 og søker etter personale. Hotelt er hotell i telt og lavvoer hvor det er plass til feltseng og vaskefat for morgenvasken. Det er et tilbud til Landsleirens besøkende og gjester. Det inngår frokost i leien, og en kan også kjøpe seg en ordning med andre måltider. Matservering er i regi av leiren og er ikke en del av Hoteltets oppgaver, unntak er en bred kaffe og vaffelservering.   Ved siden av Hoteltet vil det bli egen Gildetropp hvor også staben i Hoteltet kan bo. For mer informasjon se St.Georg nr 4. Vi regner med stor interesse, så det lønner seg p være tidlig ute med å melde seg på. Søknad kan sendes med e.post til hotelt@sggn.no. 

Informasjon om NSF`s Landsleir NORD¤

Spørsmål kan sendes til Hoteltdirektør Trond Olsen,  trondo@sandefjorscout.no


 

Har du gode Landsleirminner å dele?  Norsk speidermuseum gir hvert år ut et historisk skrift. I 2017 og 2018 skal disse handle om landsleire. Har du gode minner eller morsomme historier fra landsleirene på 1950 og 1960 tallet, tar vi imot dette med takk.  Det kan sendes til post@sggn.no  Er det bilder kan de sendes som vedlegg i e.posten  eller i brev til St.Georgs gildene i Norge, Postboks 6840, St.Olavs plass. N-0130 Oslo. Tilsendte bilder blir skannet og returnert, skriv da gjerne navn og adresse på baksiden av bildet.


          


Elektronisk Håndbok 

Takket være stor innsats fra redaktøren av Gildebladet, Arve Urlin, er "Den Blå Håndboken" nå lagt om og i ny versjon som Elektronisk Håndbok. Boken tilpasser seg  telefon, nettbrett.  Her finner en vedtektene og det meste av informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.

 

      
                        Pigeon Park Hall med ferdig tak og terrassen støpes.

 
PIGEON PARK HALL-PROSJEKTET
Byggarbeidene i Pigeon Park nærmer seg nå sin avslutning. Siden sist er gulvet  i undervisningsbygget og terrassen utenfor ferdig støpt, og bygningen er nå tatt i bruk. Det mangler riktignok vinduer og dører, men de håper å få det på plass i løpet av høsten. Det gjenstår også pussing av steinveggene, så det er fortsatt en del å gjøre. Vi har allerede fått inn nok penger til at de nå kan begynne med vinduer og dører, og vi holdes løpende orientert om fremgangen
De trenger imidlertid litt mere penger for å få huset helt ferdig, så bidrag mottas med stor takk! Gaver kan sendes til kontonr 8200 06 04980 merket «Pigeon Park».

 


      

Frimerkebanken.no

Banksjefen i Frimerkebanken melder at frimerkelagret på Hamar nå snart er tømt. Han tar gjerne i mot flere frimerker fra gildene, gjerne  poser med klipp. Klipp da rundt merkene med ca 1 cm avstand og sendt merkene til Sverre Shetelig, Jacob Aallsgt 40B, 0364 Oslo.  Banksjefen og hans medarbeidere jobber på spreng med å sortere og pakke. Her er fra salgsboden under Landsgildetinget på

 

 

To nye speiderlover er vedtatt. Speidernes fellesorganisasjon vedtok på sitt møte 16. april enstemmig to nye speiderlover, en for KFUK-KFUM og en for Norges speiderforbund.  Arbeider med revisjon av loven har vært en lang prosess og har pågått siden 2012. Se omtale av de nye lovene her.

Speiderloven er jo også en del av grunnreglene for St.Georgs gildene. Vårt arbeide bygger på speideridealene slik disse er uttrykt i speiderloven, -  §2 i våre vedtekter. Selv om de to nye lovene uttrykker det samme, men med forskjellig ordlyd, er  forholdet mellom våre to speiderforbund ikke påvirket av uenigheter.  Gildene vil ha begge lovene i sine vedtekter, så er det opp til enkelt medlemmer og gilder å bruke den loven som passer best til sitt behov

Sist oppdatert 16.01.2017.