Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

Internasjonalt
   

Her overrekker  Bjørg  den engelske utgaven av "Gamle tanker - nye vyer" (Se St.Georg nr 3/12 s 3)  til ISFGs chairman Mida Roderigues.


 
Bjørg og Trond Walstad representerte Norge i Geneve ved feiringen av ISGFs 60 års jubileum på Fellowshipdagen. Dette er første del av jubileumsgaven til ISGF fra "The Ambassadors Guild", som  Bjørg er leder for. Senere vil heftet bli oversatt til fransk, spansk og arabisk, mulig også italiensk. At en greier å gi ut heftet på så mange språk, skyldes arbeidet som det norske BP utvalget og spesielt redaktøren av St. Georg, Arve Urlin har stått for.  Arve har for øvrig alene sponset den engelske utgaven.  
Mer om ISGFs 60 års markering se www.isgf.org

 


                  

 

                           

Den 27th ISGF World Conference ble arrangert i Sydney Olympic Park i Australia 10. til 16. oktober 2014. Temaet for konferansen er "Friendship- Benath Southern Skies".

 Alf Runar Bakke ble valgt som nytt medlem i Verdenskomiteen.  Denne komiteen skal lede ISGFs arbeid de kommende 4 år.
Alf Runar Bakke er fra 2.Drammen St.Georgs gilde. Han har tidligere vært speidersjef for Norges speiderforbund og har mye erfaring fra internasjonalt speiderarbeid
 

Den 8th Europeiske konferansen i ISGF 4.-8. sept 2013


 

Trond Walstad, foredragsholder Kjell Magne Bondevik og avtroppende leder i Europaregionen Olav Balle,
Konferansen ble arrangert på M/SMariella fra Stockholm til Helsingfors og med retur til Sverige. De nordiske landene var vertskap. Etter konferansen var det lagt opp turer for de som ønsket, til København, Oslo og Stockholm. Vi har fått noen flere bilder som er lagt ut på Flickr, se dette

Sist oppdatert 26.11.2015.