Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

Speiderbønn med noter
Hentet fra" Melodibok til Sangbok for Norsk Speidergutt-Forbund"  ved  H.Møller Gasmann.  Melodien er komponert av Carl Søyland i 1917.
Teksten er skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911.  Norsk speidermuseums leksikon forteller
 
historien om Speiderbønnen.

Her med tekstene på bokmål, nynorsk og en oversatt engelsk versjon.

                  

                            

Bokmål                                                                       

Kjære Far i høye himmel,

hør mitt hjertes stille bønn:

Hvor jeg er i verdens vrimmel,

la meg ferdes som din sønn.

La meg leve deg til ære,

hedre Norge, far og mor.

Andre folk til nytte være.

Lyde Speiderlovens ord.

 
 


Nynorsk

Kjære far i høge himmel,

høyr mi stille hjartebøn:

Kvar eg enn i verda vanker,

lat meg bli som sonen Din.(*)

Lat meg leva deg til æra,

heidre Noreg, far og mor,

andre folk til hjelp få vera,

og so lyda lova vår.

 
oversatt til nynorsk av Vermund Hollekin.

 
 

The Scout Prayer

 God of love, of power and beauty,

Hear, when in my heart I pray !

Let it be my joy and duty
as a scout to live each day:

Helping, serving, sharing, giving,

Honest both at work and play,

Showing love for all things living,

Foll`wing, where you lead the way.

 

("Following" in the last line has only two syllables ; "foll´wing")

 Oversatt av Ivan Chetwynd

 


Sist oppdatert 26.11.2015.