Nytt fra komiteer og utvalg

Nytt fra program

Her vi det komme nytt fra programkomiteen. Arbeid pågår.

TAKK FOR STØTTE OG HJELP TIL KVERNMOEN!

Arbeidet med opprustingen av Kvernmoen går sin gang, og vi benytter anledningen til å takke for hjelp og støtte til arbeidet. I løpet av de to siste årene har vi fått kjærkommen økonomisk støtte fra 2. Lier St. Georgs gilde, 3. Nesodden St. Georgs Gilde og Oslogildenes formiddagstreff. I tillegg har vi fått private bidrag […]

LOKALE GILDER

Kalender

11. Europakonferanse

Start: 30. juli 2023 - Slutt: 3. august 2023
Sted: Ranum, Danmark
Bli med

FJELLTUR – UTGANGSPUNKT FONDSBU I JOTUNHEIMEN

Start: 9. august 2023 - Slutt: 13. august 2023
Bli med

Fondsbu blir fast hytte på hele turen.

KVERNMODAGEN

Dato: 3. september 2023
Sted: Leirstedet Kvernmoen
Bli med

LANDSGILDETING

Start: 16. september 2023 - Slutt: 17. september 2023
Sted: Oslo
Bli med

Fellowshipdagen

Dato: 25. oktober 2023
Hele dagen
Bli med

Fredslyssamling Oslo

Dato: 26. november 2023
Sted: Fagerborg kirke
Bli med

Fredslyssamling Hamar

Dato: 28. november 2023
Sted: Domkirken
Bli med

Fredslyssamling Jarlsberg

Dato: 3. desember 2023
Bli med

Fredslyssamling Bergen

Dato: 10. desember 2023
Sted: Birkeland
Bli med