KVERNMOEN

JUBILEUMSFEIRING PÅ KVERNMOEN

Det 50 år siden gildene fikk leirstedet Kvernmoen i gave. Det må jo feires! Den klassiske Kvernmodagen, som i «normale» år feires den første søndagen i juni, ble i år utsatt til september. Innen den tid burde det være relativt få begrensninger på hvor mange vi kan være samlet. Arrangementet ble også utvidet til et […]

KVERNMOEN 50 ÅR – FEIRES 5. SEPTEMBER

Kvernmokomiteen skriver: Tradisjonelt blir den årlige Kvernmodagen holdt første søndag i juni, men i år er den blitt utsatt til søndag 5. september. Grunnen til at vi fant det riktig å utsette arrangementet var koronabegrensningene på antall tillatte deltakere, kombinert med et klart signal fra regjeringen om at man bør unngå å ha samlinger med […]

FRIMERKEBANKEN

FRIMERKEBANKEN KOMMER TIL LANDSGILDETINGET PÅ KARMØY

Frimerkebanken vil være til stede på Karmøy. I den forbindelse vil va til salgs egen konvolutt som kan stemples med eget stempel: Er du interessert i å få stempel fra tinget, send oss en e-post: frimerkebanken@sggn.no

INNSKUDD I FRIMERKEBANKEN – TAKK FOR ALLE BIDRAG

Takk for frimerkene. Frimerkebanken har siden sist mottatt frimerker, både klipp og samlinger fra Haldis Østby, 1438 Hakadal Tor-Dag Flatvad, 1397 Nesøya Gerd Monica Berlin, 1414 Trollåsen Frimerkebanken takker og minner om at klipp og lignende kan leveres / sendes til Sverre Shetelig, Jacob Aalls gate 40 B, 0364 Oslo. Vi har også kontakter når […]

LOKALE GILDER

GILDEKALENDER

Kvernmoen, 50-års jubileumsfest

Start: 4. september 2021 - Slutt: 5. september 2021

Sted: Kvernmoen

Bli med

LANDSGILDETING 2021

Start: 17. september 2021 - Slutt: 19. september 2021

Sted: Hotell Park Inn, Haugesund Airport

Bli med

Fredslyssamlig

Dato: 23. november 2021

Tid: 18.00

Sted: Hamardomen

Bli med

Påfølgende speidersamling på Speidersenteret.

Verdenstenkedagen

Dato: 22. februar 2022

Bli med

29. Verdenskonferanse

Start: 22. februar 2022 - Slutt: 27. februar 2022

Sted: Madrid, Spania

Bli med

NBSR- samling på Island

Start: 26. mai 2022 - Slutt: 30. mai 2022

Sted: Selfoss, Island

Bli med

Fellestur på Island

Start: 31. mai 2022 - Slutt: 3. juni 2022

Sted: Island

Bli med