Nytt fra komiteer og utvalg

ROVERWAY 2024 – FRIMERKER OG EGET STEMPEL

Frimerkebanken med tre frimerker og poststempel til Roverway Frimerkebanken har laget tre personlige frimerker til den internasjonale roverleiren Roverway i Stavanger i månedsskiftet juli / august i år. Det er også laget eget motivstempel for leiren. Innlandsporto: Kr 29              Brev stemplet: kr 35 Europaporto: kr 37                  Brev stemplet: kr 43 Verdensporto: kr 43.               Brev […]

HJERTESTARTER PÅ PLASS

Litt om gave til Kvernmoen. Vi søkte om tildeling av hjertestarter til Kvernmoen fra Ida Eides minnefond. Av 170 søkere var det 53 som fikk, og Kvernmoen var en av dem. Vi ble innkalt til kurs sammen med Rømskog idrettslag og fikk der utdelt en hjertestarter komplett med varmeskap til å montere ute. Den er […]

SETT IDEER I BANKEN

Idebank Vi har så vidt begynt å lage en digital idebank med tips til forskjellige aktiviteter gildene kan gjøre på de ulike områdene. Foreløpig er det ikke så mange ideer og tips her, men det vil komme flere etter hvert. I første om gang har vi konsentrert oss om kjernen – fellesskap og livskvalitet – […]

LOKALE GILDER

Kalender

HOTELT – Roverway 2924

Start: 26. juli 2024 - Slutt: 2. august 2024
Sted: Lundsneset (Stavanger)
Bli med

Kvernmodagen

Dato: 1. september 2024
Bli med

30. Verdenskonferanse – Grenada, Spania

Start: 17. september 2024 - Slutt: 22. september 2024
Bli med

Inspirasjonshelg

Start: 18. oktober 2024 - Slutt: 20. oktober 2024
Sted: Asker
Bli med

Fellowshipdagen

Dato: 25. oktober 2024
Bli med

Dagen da International Scout and Guide Fellowship ble grunnlagt i Luzern, Sveits i 1953. Atten (18) land er oppført som grunnleggere: Østerrike, Belgia, Costa Rica, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Norge, Pakistan, Portugal, Sverige, Sveits og Storbritannia. I 1965 vedtok generalforsamlingen i Brussel forslaget om å ha en fellesskapsdag organisert av hvert gilde 24./25. oktober tilsvarende FN-dagen (24. oktober) og datoen for stiftelsen av det internasjonale fellesskapet (25. oktober)

Fredslyssamling Oslo

Dato: 24. november 2024
Sted: Fagerborg kirke
Bli med

Fredlyssamling Hamar

Dato: 26. november 2024
Sted: Hamardomen
Bli med

Verdenstenkedagen

Dato: 22. februar 2025
Bli med

Nordisk Baltisk treff (NSBR)

Start: 5. juni 2025 - Slutt: 9. juni 2025
Sted: Tønsberg
Bli med

HOTELT -Blå på leir

Start: 5. juli 2025 - Slutt: 12. juli 2025
Sted: Gjøvik
Bli med

Kvernmodagen

Dato: 7. september 2025
Sted: Kvernmoen
Bli med

LANDSGILDETING

Start: 19. september 2025 - Slutt: 21. september 2025
Bli med