KVERNMOEN

KVERNMODAGEN – 50 ÅR ETTER OPPSTART

For 50 år siden: Begynnelsen: Direktør Christian August Anker på Holmgil gård i Aremark hadde fått høre at Norsk Speidergutt-Forbund var på jakt etter et leirsted. Han lurte på om ikke noen av hans fraflyttede boplasser kunne brukes. Slik var det at i 1071 fikk St. Georgs Gildene i Norge følgende tilbud: «Direktør Christian August […]

KORONAEN EN UTFORDRING FOR KVERNMOEN

MANGE AVLYSNINGER, MEN EN GRUPPE GJENNOMFØRTE SIN LEIR Fra mars til mai stengte vi ned for all utleie i tråd med kommunen og kommunelegens tilrådinger. Etter det har det vært noe helgeutleie for små grupper opp til 20 stk. Vi har innført eget koronareglement for utleien. Dette medfører også ekstra renhold mellom besøkene. Alle besøk […]

FRIMERKEBANKEN

NYE FRIMERKER FRA FRIMERKEBANKEN

Frimerkebanken utgir nye frimerker for A-post i Norge på Landsgildetinget. Samtidig er det laget et eget stempel. Er du interessert i å få stempel fra tinget, men ikke er på Karmøy, send en e-post til Frimerkebanken med ønsket ditt. Kommer du til tinget, ta gjerne med frimerkeklippene dine.

ER DET NOE HJELP I FRIMERKER? – DET BLIR PENGER AV DET

Godt resultat i Frimerkebanken i 2020. Banken har overført 24.000 som er overskuddet i 2019 og 2020. Pengene deles mellom St Georgsfondet og ISGFs Development Fund . Det viser at mange bekker små gjør en stor Å, men vi er avhengig av at dere fortsatt sender oss frimerker

LOKALE GILDER

GILDEKALENDER

Fellowshipdagen

Dato: 25. oktober 2021

Bli med

Fredslyssamling, Oslo

Dato: 21. november 2021

Tid: 18.00

Sted: Fagerborg kirke

Bli med

Fredslyssamlig, Hamar

Dato: 23. november 2021

Tid: 18.00

Sted: Hamardomen

Bli med

Påfølgende speidersamling på Speidersenteret.

29. Verdenskonferanse

Start: 22. februar 2022 - Slutt: 27. februar 2022

Sted: Madrid, Spania

Bli med

Verdenstenkedagen

Dato: 22. februar 2022

Bli med

St. Georgsdagen

Dato: 23. april 2022

Bli med

NBSR- samling på Island

Start: 26. mai 2022 - Slutt: 30. mai 2022

Sted: Selfoss, Island

Bli med

Fellestur på Island

Start: 31. mai 2022 - Slutt: 3. juni 2022

Sted: Island

Bli med

Kvernmodagen

Dato: 12. juni 2022

Bli med

11. Europakonferanse

Start: 30. juli 2023 - Slutt: 3. august 2023

Sted: Ranum, Danmark

Bli med