1. HØNEFOSS HAR DUGNAD PÅ SLOTTET

ARKIVER

På maimøtet til 1. Hønefoss St. Georgs Gilde ble det gjort en innsats for at hytta, Slottet, skal skinne på 100-årsdagen 27. mai. På bildene Ragnhild og Sven Berg i aksjon.

Tekst/foto:  Kirsti, gildemester