Start > Om > OMVISNING I SØSTERKIRKENE

OMVISNING I SØSTERKIRKENE

Ved runesteien

Den siste dagen i august dro 1. Lillestrøm på tur til de to kirkene Nikolaikirken og Mariakirken på Granavolden. Kirkene, Søsterkirkene, har vi sett mange ganger, men vi har aldri fått en omvisning der.
Opp gjennom århundrene er det gitt mange forklaringer på opprinnelsen til «Søsterkirkene». Kanskje fordi det er uvanlig å finne to kirker side om side, men dette var ikke uvanlig i middelalderen. Kirkene hadde da forskjellig funksjon. Det antas at Mariakirken var sognekirke for Gran og Nikolaikirken felleskirke for Hadeland.
En annen mulig forklaring er knyttet ti munkeordenen Cistercienserne. Disse munkene har vært på Gran, men hadde ikke noe klosteranlegg. Deres orden og kirker ble betegnet Cister. Smak på fonetikken og kjenn om det ikke er snublende nær å si søster – Søsterkirkene. Dette er nok en like sannsynlig forklaring som de anekdotene om tre søstre som byggherrer.
På en runde rundt kirkene ble vi også vist en runestein fra ca. 1050. Den har følgende inskripsjon: «Synir Aunar rykiu risþu (ep)tir Aufa bruþur sin. Hialbi Kuþ sol Aufa.» Oversatt: «Aun Rykjas sønner reiste (denne) etter Aufi sin bror. Gud hjelpe Aufis sjel.»

Vi fikk høre mye mer om kirkene og området rundt og mye kan vi si, men oppfordrer heller til å ta del i en omvisning!

Tekst/foro: Arve Urlin - kilde: «Søsterkirkene og Steinhuset på Granavollen»