1. NITTEDAL

Gilde

Sørskogen ligger øst i Lillomarka og er en gammel finneplass fra 1600-tallet. Stua står på en av de eldste gårdene i Lillomarka. Rundt stua står fortsatt gårdshus. Sørskogen brukt som Milorgbase for motstandskjempere med våpendepot og lager for forsyninger. Bygningene ble også brukt til å huse hjemmefrontsoldater og flyktninger. Basen ble aldri funnet av tyskerne.

Nå drives stedet av Atle Sørskogen, han organiserer serveringen skjer fra peisestua. Han er sønn av Aslaug og Alf, det siste paret som drev med husdyr på gården helt frem til midten av 1960-tallet. Han har ryddet den gamle kjerreveien fra Nittedal til Sørskogen, slik at den er nå er en fremkommelig sti som når gården fra nord.