1. VÅLER – UTEMØTE I VANSJØTRAKTENE

Om

Nærmere bestemt til en hytte i Sundkjeften, og til dugnad i ruinene etter husmannsplassen Holmen.

Det ble mange stopper underveis, og vi fikk innføring i hvordan gårdsbrukene ble drevet i gamle dager, og hvilke datahjelpemidler bøndene i dag kan benytte seg av ved moderne gårdsdrift.

De fleste ruinene etter nedlagte gårdsbruk blir merket med en informasjonstavle om stedet og hvem som bodde her. 1. Våler hadde sagt ja til å utføre dugnaden med å sette opp denne informasjonstavla på Holmen, så dette ble dagens dugnad.