11. EUROPAKONFERANSE 30. JULI – 3. AUGUST 2023 PÅMELDING NÅ

BLI MED Viktig

Etter en lang periode med kraftige begrensninger på mulighetene for å arrangere internasjonale møter, får vi nå etter hvert mulighet til å reise ut og møte gildevenner fra andre land. «Første mann ut» er årets nordisk-baltiske treff i mai, der deltakerlisten tydelig viser at norske gildemedlemmer synes at Island er et spennende reisemål.

Togetherness – Inspiration  Sustainability

Neste store internasjonale begivenhet blir den 11. Europakonferansen, som våre danske gildebrødre arrangerer i Ranum på Jylland 30. juli – 3. august neste år. Selv om det er godt og vel et år til den skal skje, er planleggingen kommet meget langt, og vi har allerede fått ikke mindre enn tre nyhetsbrev om konferansen.

Fordi konferansen skal dekke gildeaktivitetene i hele Europa, er engelsk og fransk arbeidsspråkene, men det vil sikkert bli anledning til å prate norsk med andre skandinaviske deltakere.

FN’s 17 Verdensmål er konferansens inspirasjonskilder, med hovedvekt på og nøkkelordene Togetherness, Inspiration og Sustainability.

Etter konferansen vil det bli anledning til å delta i en ettertur og et home hospitality-opplegg, for dem som ønsker det.

Nyhetsbrevene som er sendt ut kan finnes på konferansens hjemmeside: isgf-euro2023.dk. Der er det også mulig å «abonnere» på kommende nyhetsbrev, da kommer de rett til din innboks. Påmeldingsfristen er foreløpig ikke oppgitt, men både den og påmeldingsskjema vil etter hvert komme på hjemmesiden.

Knut Jorde

 

Se nyhetsbrev med priser og andre opplysninger her.

Påmeldingskjema og opplysninger om værelser her.