3. BERGEN GILDE MED NYTTÅRSHILSEN

ARKIVER

Vi i 3. gilde i Bergen vil gjerne sende en nyttårshilsen til alle våre gildevenner landet rundt.

Godt nyttår!

Her er en del medlemmer fra kveldens julefest i skogen. Siden det er De hellige 3 kongers kveld, tente vi De hellige 3 kongers lys, grillet middag, leste julefortelling om Vismennene og sang selvsagt mange julesanger.
La oss bruke mulighetene vi har innenfor rammen av smittevernreglene. Julefest, et eksempel på det.

Linda Amundsen