3. BERGEN MARKERTE ST. GEORGSDAGEN I KANADASKOGEN

ARKIVER

Vanligvis samler Bergensgildene seg til felles fest denne dagen. Pga smittevernreglene måtte årets planer endres. 3. Gilde valgte i stedet å legge sin markering til Nipedalstjønna i Kanadaskogen. På denne måten ønsket vi aktivt å vise vår tilslutning til den pågående aksjonen for bevaring av skogen. Tema for markering var: «Fyll naturperlen Kanadaskogen med kultur – natur og historie for alle mennesker.» 13 medlemmer samlet seg bak naustet ved Nipedalstjønna i nydelig vårvær.

Gildemester Linda ønsket alle hjertelig velkommen til markering av St. Georgsdagen. Spesielt gjestene, Arild, John Kristian og Helge fra Aksjonskomiteen. De fortalte fra arbeid sitt, om å få stoppet planene om utbygging i Kanadaskogen.

Vi fortsatte markeringen med medbrakt «festmat» og samtalte om vårt videre engasjement for Kanadaskogen. Det viktigste er å bruke den til fortsatt turer og arrangementer. Samarbeide med speiderne om felles aktiviteter i området.

I solnedgangen over Nipedalstjønna lød vår avslutningssang : Kjære Far i høye himmel, hør vår hjerte stille bønn.
Tekst/foto: Linda Amundsen