3. MOLDE PÅ TUR TIL ISAK PLASSEN

Se

7 medlemmer fra 3. Molde sgg har hatt trimtur til Isak plassen i Moldemarka.
Gapehuken på Isak plassen er bygd av Moldemarkas venner i samarbeid med elever i 7 klasse som er med i ISAK gruppa på Sellanrå skole. ISAK gruppa er for elever som ikke greier å sitte i ro en hel skoledag.
Fundamentet ble støpt høsten 2022, alt tømmerarbeid utført i 2023.
Alle de grove søylene, de lange bjelkene og det meste av villmarkspanelet er kortreist tømmer fra Moldemarka. Skåret og bearbeidet på Moldemarkas venner sin faste base.
Hyller og benker er bygd av gjenbruksmaterialer samla inn på skolen. Det har gått med 700 dugnadtimer.
Takk til Ole Haugland fra Moldemarkas venner som var med oss og fortalte om samarbeidet med elevene. Der hadde de mattelære i praksis.

Astrid Heen Lillebostad (Facebook: Gilde foto)
(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.