6. BERGEN: «ENDELIG!»

6_Bergen

Endelig er vi i gang igjen

Etter et morsomt og lærerikt GÅrebusløp kunne vi endelig avvikle
opptagelsen som skulle vært 17. mars.

 

 

Tekst/foto: Guri Kaland Sværen