Start > Gilde > 6.BERGEN ST. GEORGS GILDE HAR FEIRET ET KVART ÅRHUNDRE.

6.BERGEN ST. GEORGS GILDE HAR FEIRET ET KVART ÅRHUNDRE.

17. februar 1995 feiret vi vårt 25 års jubileum.  På disse årene er vi er nå vokst til 45 medlemmer. Det har vært 25 år med gildevennskap og flotte minner.  Turer og møter – både i eget gilde og ikke minst i det flotte fellesskapet vi har med de andre Bergens gildene.

En stor takk til komiteen som laget en flott fest.

Guri Kaland Sværen
gildemester