6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

Gilde

OM GILDET VÅRT

St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye, har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene utendørs. Turer er også viktige.

St. Georgs Gildene støtter speiderarbeidet på lokalt plan, for å fremme et positivt og verdifullt ungdomsarbeid. Gildebevegelsen har inngått samarbeidsavtaler med speiderforbundene for at dette støttearbeidet skal få god effekt.

St. Georgs Gildene gir deg et godt sosialt nettverk, med positiv bruk av fritid, og er en fin avkobling fra mulig stress og mas i hverdagslivet. Gildearbeidet utvikler godt vennskap!

6. Bergen St. Georgs Gilde ble stiftet 17. februar 1995 på initiativ av Per Olaf Johannessen. Per Olaf hadde vært gruppeleder for 6. Bergen speidergruppe i en årrekke, og var siden kretsleder. Han har også vært ansatt som sekretær i Norsk Speiderguttforbund, og kjente derfor alle sider av speiderarbeidet svært godt. Han hadde holdt god kontakt gjennom årene med venner fra 6. Bergen. Dette ble så grunnlag for å starte et St. Georgs Gilde, med Per Olaf som første gildemester.

Ved stiftelsen deltok 16 medlemmer, de fleste fra 6. Bergen og 2. Bergen speidergrupper. Disse gruppene hørte til Bergens Ynglingeforening. Medlemmer fra andre grupper innen NSF og KFUK/KFUM er kommet til. Nå strekker medlemsmassen seg fra Meland i nord til Os (postnr 5200) i sør.

Gildet har møte hver måned. Før pandemien avsluttet vi semesteret om våren med tur der vi også inviterte de to andre gildene i Bergen. Om høsten har Bergensgildene en felles utenlandstur. Tiltaket startet da vi besøkte London og Brownsea Island i forbindelse med 100 årsjubileet for speidingen. Ellers er vi også trofaste deltakere i Bergensgildenes turgruppe med tur hver onsdag.

Hele terminlisten for 2022: