6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

Gilde

Gildemøte 15. september 2020, kl. 19.30 i
i Biskopshavn kirke, Skuldev. 2. (NB!)

På grunn av smittevernreglene, må vi ha aktiv påmelding til
Arnt Tefre mobil 934 16 611 eller på e-post: ar-tefre@online.no
senest 13. september.
Av samme grunn blir det ikke servering.
Vi har matpause som vanlig, men hver enkelt må ta med sin egen mat og drikke og noe å drikke av.

Program:

Åpning av Gildemester og 5 min. St. Georg

Erik Næsgaard vil kåsere om
Klaus Hanssen – lege, samfunnsbygger og medmenneske
Vi må også diskutere hvorvidt vi ønsker nytt navn
på organisasjonen vår (Se St Georg 2/2020 s.10-11).

 

HUSK SANGBOK

Vel møtt, med gildehilsen
Guri Kaland Sværen
GM


OM GILDET VÅRT

St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye, har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene utendørs. Turer er også viktige.

St. Georgs Gildene støtter speiderarbeidet på lokalt plan, for å fremme et positivt og verdifullt ungdomsarbeid. Gildebevegelsen har inngått samarbeidsavtaler med speiderforbundene for at dette støttearbeidet skal få god effekt.

St. Georgs Gildene gir deg et godt sosialt nettverk, med positiv bruk av fritid, og er en fin avkobling fra mulig stress og mas i hverdagslivet. Gildearbeidet utvikler godt vennskap!

6. Bergen St. Georgs Gilde ble stiftet 17. februar 1995 på initiativ av Per Olaf Johannessen. Per Olaf hadde vært gruppeleder for 6. Bergen speidergruppe i en årrekke, og var siden kretsleder. Han har også vært ansatt som sekretær i Norsk Speiderguttforbund, og kjente derfor alle sider av speiderarbeidet svært godt. Han hadde holdt god kontakt gjennom årene med venner fra 6. Bergen. Dette ble så grunnlag for å starte et St. Georgsgilde, med Per Olaf som første gildemester.

Ved stiftelsen deltok 16 medlemmer, de fleste fra 6. Bergen og 2. Bergen speidergrupper, som hørte til Bergens Ynglingeforening.. Medlemmer fra andre grupper innen NSF og KFUK er kommet til.

Gildet har møte hver måned, og første weekend i september er det tur, til interessante steder her vest. Vi har bl a vært på Hodnaberg og Stalheim, i Rosendal, i Bjørn West-området i Masfjorden, i Rosendal, på Mjøfjell, i Modalen, i Jølster og Bokbyen i Fjærland, på Bømlo og på Voss m.m.

TERMINLISTE 2020

Dato Arrangment Sted Ansvarlig
17. mars Bier – hvordan kan vi ta vare på bifolkene våre Thesen Alf Helge Søyland, Styre
23. april St. Georgsdagen Komite 6. gilde
24.-26. april VM i speiding Herdla Distriktsutv.
30. april – 3. mai Tur til Solund Solund Distriktsutv.
14. juni Utmarksbeite Lyngheisenteret Styret
27. juni – 4. juli Blå på leir Herdla KM-kretsen?
18. august Rebus Speidersenteret Komite
26. august – 2. september Gildenes høsttur Færøyene Komite
15. september Hvem var Klaus Hansen? Thesen Erik N + styret
13. oktober Syng med oss Birkeland m.hus 5. gilde
16.-18. oktober Inspirasjonshelg Drammen Landsgildeledelsen
24. alt. 31. oktober Bymanøver Løype DU
25. oktober Fellowshipdagen 3. gilde
17. november Når vi trenger hjelpemilder. Valgmøte. Thesen Hjelpem.sentralene. Styret
22. november Kultursøndag 3. gilde
6. desember Lysmesse Birkeland kirke 5. gilde
8. desember Julemøte Komite
19. januar 2021 Gildeting Thesen Styre

KOMITEER