8. MAI – VÅR VIKTIGSTE FLAGGDAG?

Om Se

7. mai deltok Bergensgildene med familieløype i forbindelse med Vestlandsmesterskapet i speiding. Årets røde tråd i løypen var hvorfor vi feirer 8. mai. Kunnskapen blant foreldrene var ikke imponerende. Besteforeldrene var heldigvis et hakk bedre, men mange hadde ikke tenkt over at de selvfølgelig burde flagge denne dagen. Uten 8. mai hadde vi ikke hatt den 17. mai’en vi har.

8. mai var gildemedlemmer og speidere med i forbindelse med kransnedlegging på noen av våre minnesmerker. Bl.a. deltar speidere og gildemedlemmer i Laksevåg ved minnesmerket over falne etter det fatale bombetoktet der Holen skole ble rammet.

På Storetveitmarken i Fana, er det minnesmerker over to tidligere speiderledere  Fredrik Kayser fra 1. Fjøsanger og Fredrik Wesenberg Rieber-Mohn fra 1. Bergen. Fredrik Kayser, var med i gruppen som sprengte tungtvannsfabrikken på Rjukan og Fredrik Wesenberg Rieber-Mohn var leder for Milorg. i Bergen. Statuen av Kayser er blitt bekranset i flere år mens kransnedleggingen på minnesmerket over Rieber-Mohn var nytt av året. Han var leder for Milorg. i Bergen, ble arrestert flere ganger og døde til slutt i konsentrasjonsleiren Nazweiler i Tyskland.

I sin tale til Rieber-Mohn poengterte Erik Næsgaard at Rieber-Mohn var beredt til å handle da Norge ble okkupert 9. april 1940. Han var en profilert kretsleder og et forbilde for datidens unge.  Han kom med i speiderarbeidet kort tid etter at dette var organisert i Norge, og fikk etter hvert ledende verv både i ledelsen av Norsk Speidergutt-Forbund og i Bergen krets. Han medvirket også aktivt ved stiftelsen av Norsk Speiderpikeforbund i 1921 og var dette forbunds ulønnede sekretær de fire første årene.

Som gildemedlemmer overvar vi med stolthet og takknemlighet Eriks heder av Rieber-Mohn.

La oss alle som har mulighet til det, sette ut våre balkongflagg eller heise våre flagg 8. mai og vise vår takknemlighet overfor de som gjorde sitt til at Norge er et fritt og selvstendig rike.

Tekst og foto: Guri Kaland Sværen