ALLE SKIENSSPEIDERE SAMLET PÅ ST. GEORGSDAGEN

Se

1. SKIEN ST. GEORGS GILDE PÅ ST. GEORGSDAGEN

På selve St. Georgsdagen, 23/4, var tradisjonen tro Skiensspeiderne samlet til markering av dagen i den flotte Brekkeparken i Skien.
Småspeidere og speidere stilte til konkurranse som roverne hadde forberedt og gjennomførte.

Det møtte over 200 speidere og ledere i Brekkeparken til feiringen.
Nils Helge Rørå fra Gulset Speidergruppe sto for åpningen med løftefornyelse og speidersjefens budskap.

Speidermusikken i Skien var også på plass og spilte noen feiende melodier før speidere og småspeidere la på vei ut til postene som var plassert rundt i parken.

17 medlemmer av 1. Skien St. Georgs Gilde med Gildemester Knut Hansen i spissen, hadde møtt opp for å hjelpe til med forpleiningen. Gilde grillet pølser og delte ut pølser og saft slik at de drøyt 200 deltakerne som hadde møtt opp fikk spist seg mette på pølser og slukket tørsten.

Alle deltakerne fikk også et merke til å ha på leirbålskappa som et bevis på at de hadde deltatt i Brekkeparken i 2024.

Merker og bevertning ble sponset av 1. Skien St. Georgs Gilde.

Terje M. Hermansen
(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.