ÅRETS FREDSLYSBUDSKAP

Viktig

Fred
er ikke noe som finnes
uavhengig
av oss mennesker.
Det gjør heller ikke krig.
De politiske lederne og deres målsetning,
på samme måte som generalene, har ansvar for freden.
De er alle mennesker av vår egen menneskelige familie
og det samfunn som vi som individer har vært med å skape.
Fred i verden er derfor avhengig av at det finnes fred i alle menneskers hjerte.
– Dalai Lama

(Dette budskapet fikk S:kt Georgs Scoutgillen i Sverige fra Dalai Lama som fredslysbudskap i 2006. Det er fremdeles minst like aktuelt.
Oversettelse fra engelsk og svensk: Gjermund Austvik.
Bilde fra Dalai Lamas besøk i Oslo 2014, Ivan Chetwynd.)