ÅRSMØTE ELVELANGS

DrammenMS

Koronatidene utfordrer stadig vår evne til nytenkning: Drammen MS SGG gjennomførte årets årsmøte elvelangs. Sakspapirer med årsmelding, regnskap, forslag til program og budsjett etc. var sendt ut (og lest!) på forhånd. Selve årsmøtet startet med åpningsseremoni utenfor Åssiden skole. Deretter ble det flere stopp med lokalhistorie og årsmøtesaker mens vi gikk nedover langs Drammenselva. Ved Hotvedt dampsag sørget Bent for varmt vann til kakaoen og solbærtoddien slik at vi holdt ut minusgradene, og vi kunne legge siste hånd på årets program og gjennomføre valg av nytt gildestyre. Definitivt en annerledes måte å gjennomføre årsmøte på, men det frister faktisk til gjentakelse.