ÅRSMØTE LØRDAG 3. FEBRUAR

MS Gilde

Årsmøtet finner sted i Metodistkirken, Telemarksgate 3, Skien,
lørdag 3. februar fra kl. 14.00 – ca kl. 19.00

Alle er velkommen!
I tillegg til årsmøtesaker blir det musikk ved Speidermusikken, middag, opplæring i førstehjelp på tur, Årskavalkade og loddsalg.
Det er parkering ved Rådhuset og/eller i Bygarasjen i Kongens gate.
Gi beskjed, hvis du ønsker skyss fra stasjonen til kirken.
Husk å ta med gevinst til utlodning! Loddsalg kan betales med VIPPS eller kontanter.

Påmelding senest 25. januar til msgildet@gmail.com eller på telefon/sms til sekretær Ivan, 41572729.
Samtidig betales kr 250,- til MS St Georgs Gilde, konto nr 3000 34 32293. Husk å oppgi navnet ditt!

(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.