BARNAS CAMP VILLMARK

Om Se

Som dere sikkert vet, har speiderne nå arrangert Barnas Camp Villmark en rekke ganger, som en del av den store friluftslivsmessen Camp Villmark på Varemessen i Lillestrøm. Det har vært stadig økende deltakelse fra barn som har benyttet sjansen til å prøve seg på vanlige speiderferdigheter. BCV er blitt en fin måte å gjøre speidingen bedre kjent blant barn og foreldre, så arrangementet vil bli holdt også i år, nærmere bestemt helgen 15-17. mars.

Hjelp til forpleining

St. Georgs Gildene er nok en gang blitt bedt om å støtte speiderne med tilsvarende innsats som tidligere år, og har naturligvis sagt ja til det. Hovedoppgaven er å sørge for forpleiningen av speidere og ledere som jobber med tilsyn og instruksjon av barna som kommer på besøk.

De økende barnetallene har medført at det er økende behov for instruktører, så de som ønsker å være med som instruktører i tillegg til (eller i stedet for) forpleiningsoppgavene, vil få gode sjanser til det.

Foreldreparkering

Som vanlig blir det også plass til «foreldreparkering», med anledning til å informere foreldre og andre om speiding og om gildene. Vi tar sikte på å ha minst ett – helst to – gildemedlemmer på plass for å informere om gildene.

Dette er en flott måte å støtte speiderne på (som de setter stor pris på!), og en fin måte å gjøre gildene synlige på, både overfor speidere, ledere, foreldre og publikum generelt. For å få best mulig synlighet, satser vi på at alle har blå gildegenser, gjerne også gildeskjerf.

Vi har på de forrige arrangementene fått bra oppmøte fra gildene, og satser på minst like god oppslutning i år også. Bli gjerne med og ta et skift (eller to) – det er ikke nødvendig å være med alle de tre dagene.

Gi beskje om du kan trå til:

De som vet eller tror at de kan delta, bes melde seg til undertegnede på jordebox15@gmail.com.

Vel møtt til et morsomt og hyggelig arrangement!

 

Gildehilsen

Knut Jorde