Start > ARKIVER > BERGEN TURGRUPPE OPPSUMMERER

BERGEN TURGRUPPE OPPSUMMERER

Siste tur om våren og siste tur om høsten avholder St. Georgsgildene i Bergen sin turgruppe generalforsamling.Vi har vært gjennomsnittlig 18,1 turgåer på turene og gjennomsnittlig lengde har vært 6,4 km. Vårens lengste tur var dagens, til Kåken, 12,7 km.

Foto: Jan Helge Støve