BERGENSGILDENES TURGRUPPE

Gilde

Generalforsamlingen avholdt på Kåken

Det var fremmøtt 17 stemmeberettigede turvandrere.

I årets løp er det gjennomført 20 turer med 393 turvandrere, som gir gjennomsnitt ca. 19,7 på hver tur.
Turene har til sammen vært på 142 km. Det blir gjennomsnitt på 7.100 meter på hver tur.

  • Vårens turer ble gjennomgått og gruppen var fornøyd med at vi, til tross for pandemien, bare avlyste 2 turer i vår.
  • Valg av GS – undertegnede ble gjenvalgt.
  • Høstens turterminliste ble satt opp. Til denne generalforsamlingen var det kommet inn mange forslag til turer på forhånd. Oppsett av terminlisten gikk fort og greit.
  • Under eventuelt ble det fremmet forslag om å markere tur nr. 375 som vil bli gjennomført 1. desember. Det ble aksept for dette forslaget og administrasjonen vil arbeide med å få satt ned en komite for å få gjennomført et slikt arrangement.

Så takket turgruppen hverandre for en god gjennomført vårsesong!

Fra flaggheis ved Kåken.

 

Riktig god sommer!

Så sees vi onsdag 25. august – tur til Fløyen

Turglad sommerhilsen fra
Jan Helge /gs

Kom dokker ut på tur!

 

NOEN AV TURENE VÅRE