BLÅ TRÅDER

Blå tråder er en sosial gruppe som alle medlemmer kan delta i. Aktiviteten er alle former for håndarbeid med utveksling av oppskrifter og mønstre.

OPPSKRIFTER


♦ Hjerte – koppunderlag

♦ Gildeledelsens ugle

Gryteskrubb

 BLÅ TRÅDER ER OGSÅ PÅ FACEBOOK (MEDLEMSGRUPPE)