INSPIRASJONSHELGEN 17.-18. OKTOBER – OBS! FLYTTET TIL NYTT HOTELL

BLI MED Viktig

Nå på Quality Hotel River Station, Drammen!

La deg inspirere – og bli med å inspirere gildebevegelsen i det nye tiåret!
Åpningen på samlingen blir lørdag kl. 11.00 og den avsluttes med lunsj søndag kl. 13.00.

Programmet for helgen inkluderer:

 • Et innlegg om vekst og profilering ved kommunikasjonsrådgiver i Frivillighet Norge og visespeidersjef i Norges speiderforbund, Birgitte «Birdy» Heneide.
 • Samtale om en mulig navneendring for St. Georgs Gildene i Norge.
 • Fellesskap med gildemedlemmer fra hele landet.
 • Tips og ideer fra medlemmer i andre gilder.
 • Utflukt i byen/omegn.

Inspirasjonshelgen er et åpent arrangement som alle gildemedlemmer kan være med på.

 • Det er ingen deltakeravgift.
 • OBS! Oppholdet betales til St. Georgs Gildene i Norge
  Bank konto: 8200.06.04980
  Merkes: Navn + Drammen 17.-18.oktober
  Vi ber deg betale inn før samlingen, 16.oktober.
 • Det er mulig å ankomme allerede fredag 16.10.
 • Det er mulig med dagpakke lørdag og søndag uten overnatting.
 • Det blir ikke reisefordeling. Tips: Ved tidlig påmelding vil det være mulig å få billige billetter på offentlig transport.

Inspirasjonshelgen vil oppfylle to bestemmelser på Landsgildetinget i fjor.

Landsgildetinget vedtok: «Inspirasjonshelgen legges til et sted som er enkelt å komme til med kollektivtransport fra alle steder i Norge. Stedet der inspirasjonshelgen legges skal ha universell utforming.» Drammen oppfyller kravet, og du kan lese om hotellet i St Georg nr 1, som er underveis i posten.

Landsgildetinget «… anmoder Landsgildeledelsen om å utrede og foreslå en navneendring for St Georgs Gildene i Norge. Videre bes det om at dette gjøres i en prosess som involverer flest mulig av landets lokale gilder. Et konkret forslag legges frem på neste Landsgildeting.» (Neste Landsgildeting blir på Karmøy 17.-19. september 2021.)

Navneendring vil være et viktig emne i Drammen, og detaljer om prosessen frem til Inspirasjonshelgen vil stå i St Georg nr. 2 og på hjemmesiden samt bli sendt til gildene i et nyhetsbrev.

Påmeldingsskjemaet fylles ut og sendes elektronisk til post@sggn.no eller i posten til St Georgs Gildene i Norge, Postboks 6840 St Olavs plass, N-0130 Oslo.

Påmeldingsfristen er nå.

Gildehilsen,
Landsgildeledelsen