Start > ARKIVER > DUGNAD PÅ KVERNMOEN TIL HØSTEN

DUGNAD PÅ KVERNMOEN TIL HØSTEN

2019 er året da vi tar et løft for hovedhuset på Kvernmoen.

Bli med på dugnad! Følgende datoer er planlagt:

13.-14. september • 11.-13. oktober

Som vanlig er det nok av oppgaver å ta tak i.

Før første dugnadsdag regner vi med å ha revet av kledningen på sørveggen og ha satt opp stillas.

Det vil bli prioritert å få ut vinduer og å sette inn så mange som mulig denne første helgen. Flott om en gjeng kan spesialisere seg på å få til dette. En gjeng vil da kunne kle veggen og konsentrere seg om det. På lista har jeg satt opp en hel del oppgaver som vi kan gjøre. Om noen ikke vil snekre er det mange andre ting å gjøre.

Vi vil prøve å ha en del nødvendig verktøy og utstyr, men fint om du tar med eget utstyr som du vil bruke. Vi vil ha stasjonær sag, spikerpistol og festemateriell, materialer og maling.

Hvis dere kunne tenke dere å hjelpe til – og lurer på noe ring 916 07 592

Mulige dugnadsoppgaver:

• Ta ut og sette inn nye vinduer.
• Kle sørvegg panele.
• Utforing/beliste vinduer inne.
• Skifte noe kledning på skjulveggen.
• Noe maling utvendig uthus.
• Takrenner skjul.
• Rydde etter vedhugst.
• Rydde rester av sauenetting ved bekken.
• Kappe, klyve ved.
• Etterfylle torv på tak v/pipe Kvernkroa
• Spekke mur på huset der det er sprekker.
• Lage sengehester til køyesenger.
• Henge opp lamper på toalettet.
• Rydde bort gamle stokker leirplass.
• Ev. utbedring gulv skjulet
• Rengjøre Kvernkro.
• Ev.arbeid på søndre toalett.

Vi sees til aktivitet på Kvernmoen!