BLI MED TIL VERDENSKONFERANSEN I GRANADA, SPANIA

Viktig

Tirsdag 17. september til søndag 22. september 2024 arrangeres ISGFs (Gildenes verdensforbund) verdenskonferanse i Granada i Spania.

Vi er en del som har tenkt å reise og inviterer med dette flere til å melde seg på.

En verdenskonferanse er en fin mulighet til å oppleve det internasjonale gildefelleskapet og samtidig være turist i området rundt Granada. Både nasjonale delegater og observatører kan bli med, det er et omfattende kulturelt program. De som ikke er interessert i selve konferansen er også hjertelig velkomne.

En del av oss tenker å reise til Spania allerede lørdag 14. september og være i Spania en hel uke.

Hvis det er fler enn 10 stykker som ønsker å være med på dette, kan vi arrangere en felles flybestilling. Det må også bestilles rom på hotellet.

Du kan også være med i felleskapet ved å arrangere reisen selv.

Meld fra til Viselandsgildemester Kristin Øilo på kri-oe@online.no dersom du vil melde deg på, enten som deltaker på konferansen eller som følge/observatør. Hvis det er aktuelt med felles reise må vi vite det i løpet av desember.

Individuell påmelding må gjøres av den enkelte her:

https://30wconf.org/en/home-2/ (konferansens egen hjemmeside)

Merk at du får den rimeligste deltakeravgiften ved å melde deg på før 15.desember.

Konferansens 3 Newsletter:

Nyhetsbrev 1   Nyhetsbrev 2   Nyhetsbrev 3

Du finner også informasjon på https://www.isgf.org og ved å følge dem på sosiale medier.

Vi håper å se flere nordmenn på dette spennende arrangementet.

Hilsen Landsgildeledelsen

(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.