BUDSKAPET TIL FELLOWSHIPDAGEN 2021

ARKIVER

Gode Gildevenner!

Jeg var ute og gikk en dag, da blikket falt på en reklame for firmaet Hafslund.

«når slutta gamledager?
… når ble det liksom
… nå på en måte?»

Tankene gikk til speideren, som inkluderende barne- og ungdomsbevegelse, kontra det å være gildemedlem og fellesskapet der. Jeg hører stadig «Jeg er for ung for å være med i Gildene». Men når er man gammel nok til å bli medlem av St. Georgs Gildene? Dette handler mer om hva vi forbinder med Gildene og hva vi føler selv.

I mitt hode er jeg 27-32 år, og kroppen litt eldre. Dette er nok noe mange kjenner seg igjen i, etter hvert som årene går. Som gammel speider og speiderleder har jeg fortsatt et sterkt ønske om å bidra, ha jevnlig kontakt med speidervenner over hele landet, og ikke minst, være en del av et fellesskap basert på speiderverdiene.

Hvor ville lille jeg vært i dag om jeg ikke var knyttet til vårt Gildefellesskap. Til tross for 17 annerledes måneder, med begrenset sosial kontakt med andre mennesker. Jeg er glad og stolt over å være med i et fellesskap hvor mennesker bryr seg om hverandre! En liten digital hilsen, en telefonsamtale, møter på Teams/Zoom, turer (med avstand), dugnader, bålfellesskap osv. Tenk, noen bryr seg om meg og ønsker å ha meg med! Nå som verden sakte men sikkert åpner seg igjen, ser jeg frem til personlige møter, samlinger og samtaler en til en, eller flere. Jeg kjenner meg nesten våryr ved tanken på personlige møter.

I Norge har vekst og profilering vært et satsningsområde, vi må prioritere for fremtidig aktivitet og «overlevelse» Dette er ikke nye temaer. Jeg ser i gildebladet at spesielt vekst har gått igjen over lang tid. Det vil alltid være et viktig tema og det bør det være. Hvordan selger vi temaet til dagens speidere? Vet de egentlig hva Gildene er, hva de gjør og for hvem?
Nye gilder kan oppstå som et resultat av at gode speidervenner ønsker en fortsettelse av aktiviteten de har vært engasjert i, det være seg fem eller i 40 år. Gildene gir gode muligheter for å la engasjementet finne en ny form som passer hver enkelt.

Vi ønsker å få med oss ledere som nærmer seg slutten på ledergjerningen, men som fortsatt vil treffes til felles nytte og hygge, delta på fellesarrangementer og treffe igjen speidervenner. I det siste halvannet året har vi erfart verdien av å ha gode nettverk og fellesskap. Gildene er et slikt fellesskap, hvor du fortsetter å utvikle deg sammen med andre med samme interesser, hvor alle er med på å lage aktiviteter de ønsker å delta på og være en del av selv.

Alt vi gjør har betydning for vår bevegelse. Kanskje vi ikke kommer helt likt ut, men gjør det noe? Hva med å dyrke ulikhetene?

Dette vil ta tid, men vi må begynne nå!

Jeg ønsker med dette alle en riktig god Fellowshipsdag!

Varme gildehilsener
Gry Walderhaug Grimsrud
Landsgildemester


Happy 68th ISGF Fellowship Day!

«For et år det har vært! Jeg husker fremdeles tydelig hvordan verden snudde opp ned da COVID-19-pandemien rammet oss for snart to år siden. Ingen av oss klarte å flykte, vi var alle sammen påvirket av det på en eller annen måte.

Året 2020 var et vanskelig år, år 2021 er ikke noe bedre ettersom vi fortsetter å være vitne til alle negativ innvirkning forårsaket av den uvelkomne pandemien. Men vi er takknemlige for at vi får mer tid til å tenke, reflektere og legge om strategien for å gjøre organisasjonen bedre og mer bærekraftig for fremtiden.

Mange av oss tilpasset og omfavnet endringene som pandemien skapte, fra å ikke vite hvordan man betjener en smarttelefon til å delta på virtuelle møter; fra å bare gjøre ansikt til ansikt voksen speider- og veiledningsaktiviteter til å levere konferanse og webinar online. Kanskje er vi ikke i stand til å møte våre medmennesker fysisk for øyeblikket, men teknologien har trukket oss nærmere enn før. Jeg er så stolt over å se våre medlemmer fortsetter å trives til tross for alle hindringene.

Verdensutvalget og Verdensbyrået fortsetter å jobbe med hva som er best for bevegelsen og gi støtte til alle våre medlemmer når vi kan. Etter to utsettelser av den 29. verdenskonferansen, gjør teamet og vertskomiteen sitt beste for å gi oss den beste løsningen.

Jeg tror at vi kan ha ytterligere 1 eller 2 utfordrende år foran oss, men vi bør forbli håpefull. La oss fortsette å stå sammen, gjøre det som er best for alle våre medlemmer, samfunnet vårt og for å støtte bevegelsen vår!

På vegne av ISGF World Committee og World Bureau, ønsker dere alle en fantastisk Fellesskapsdag!»

Zalillah Mohd Taib
Chairman ISGF World Committee
International Scout and Guide Fellowship