Start > ARKIVER

FELLOWSHIP BUDSKAPET TIL 25. OKTOBER

Gildevenner! «Det er en fin ting å vinne venner…» Da jeg kom hjem fra en flott samling i den nordisk-baltiske subregionen, var det med denne sangen i hodet mitt. For en fantastisk mulighet for å møte gamle og nye venner på ett sted, venner som mange av oss fikk lære litt bedre å kjenne! Vi var samlet for noen dager fra alle de nordiske landene samt Belgia, Nederland, Tyskland, Storbritannia og Australia for å drøfte samarbeid med speiderne, leke og gå på museer og i parker. Vi kunne sitte og prate med gamle venner, og vi hadde tid til å bli kjent

Fortsetter...

MANGE VILLE HA ET SIGNERT EKSEMPLAR

Marinebiolog Per Johannessen har gitt ut "Dyreliv i fjæra". Boka er full av fantastiske bilder. Du finner faktastoff og tips til gjennomføring av aktiviteter. På spørsmål om hvordan skriveprosessen har vært, svarer Per at det har vært strevsomt. fordi han er dyslektiker. Da kreves ekstra konsentrasjon og språket må være enkelt. Det siste er med på å gjøre boka tilgjengelig for unge lesere. Karin R. Thompson

Fortsetter...

FRA NORDISK-BALTISK GILDETREFF I GÖTEBORG

Tekst: Sidsel Gotaas ♦ I år var det Scoutgillen i Sverige som arrangerte treffet i Gøteborg. Det var 67 deltagere på treffet, men det dukket opp noen flere underveis. Veldig greit å reise med tog som brakte oss rett til sentrum slik at vi kunne gå rett til Scandic Crown hotell. På ankomstdagen var det innvielse med taler av Landsgildemester i Sverige: Henz Frohm og fra Gøteborgs kommune som fortalte om de store utviklingen av Gøteborg fra stor verftsindustri til flere boliger i sentrum og bygging av nye trafikkårer. Det var også presentasjon av ISGF og et prosjekt i Uganda som vi ga

Fortsetter...

FREDET, RØDLISTET ELLER PÅ FREMMEDARTSLISTA?

Tekst: Olav B. (Hele teksten her.) Sammendrag: Det blir en ny serie i St. Georg, hvor vi skal presentere en del planter i disse tre kategoriene. En på fremmedartslista er allerede presentert: Kjempespringfrø (St. Georg nr. 4, 2016). Men før vi begynner, bør vi forklare litt om hvorfor noen planter er plassert i disse tre kategoriene. Forhistorien Den første plantefredning i Norge omfattet en del sjeldne fjellplanter på Dovrefjell. Innsamling av planter i området, ble etter hvert en farlig trussel mot de sjeldne artene her. I 1905 ble det vedtatt å frede enkelte navngitte planter på Statens fjellstue-eiendommer på Dovrefjell (Drivstua og Kongsvoll fjellstueutmåling). I 1911

Fortsetter...

GILDENE I MOSSEREGIONEN SER PÅ KUNST

!. Våler St. Georgs Gilde inviterte gildene fra mosseregionen til en kunsttur. Oppmøte var på «hver gang vi møtes» gården i Våler , kjent fra tv programmet med samme navn. Tema for ettermiddagen var kunst i natur og det er kunstner og prosjektleder Astrid Tonoian sammen med Våler-kollega Ida Løkken Anstensrud som står sammen om dette prosjektet, og temaet er å vise turgåere og naturinteressserte de små fine hemmelige rommene, og å trekke folk inn i de små oasene.

Fortsetter...

TAKK FOR TEPLANTENE!

Brønnøysundspeiderne har siden 2002 hatt samarbeid med speidere i Sri Lanka. Dette har ledet til opprettelsen av et leirsted hvor tamiler og singalesere, funksjonsfriske og funksjonshemmede, speidere fra flere land og ikke minst speidergrupper med dårlig økonomi kunne komme og få være sammen på leir. Leirplassen ligger på 1100 m.o.h. med en flott utsikt. Opprinnelig var det en liten teplantasje. St. Georgsfondet har bidratt med flere teplanter og teplantasjen har nå blitt så stor at den gir nok inntekt til at mannen, som bor på leirstedet, har lønn for å passe plantene og en inntekt til å drive stedet. Se mer i

Fortsetter...