DRAMMEN MS HOLDT ÅPEN SPEIDERHYTTE PÅ RISEBU

Mens speiderne og roverne var på JOTI i Metodistkirken var gildespeiderne på speiderhytta. I tillegg til å ta imot glade turgåere i det flotte høstværet, steke blå trollvafler og servere bålkaffe, fikk vi også tid til noen små dugnadsjobber på hytta. Speiderhytta til 6. Drammen MS, Risebu, var med på Speiderhytteturen for første gang i […]

Les mer...

I SKOGFINNENES FOTSPOR VED GLITRE

Området mellom Drammen, Lier, Tyrifjorden og Modum kalles Finnemarka. Dette navnet har det fått etter finnebosettingene her på 16- og 1700-tallet. Siste helga i september gikk fire turglade gildespeidere fra Drammen MS i skogfinnenes fotspor. Turen startet på fredag med en totimers gåtur inn til Svarvestolen. Plassen ble ryddet av finnen Peder Olsen Svarver rundt […]

Les mer...

RISENS VENNER RYDDER

HOLD NORGE RENT Logoen til 6. Drammen MS speidergruppe er en trivelig rise. Da den ble laget en gang på 1980-tallet, var den nok inspirert av at speiderhytta ligger på Risdalsåsen og følgelig bærer navnet Risebu. Nå har vi tatt risen litt videre og har etablert Risens venner, som består av Drammen MS St. Georgs […]

Les mer...

DRAMMEN MS GILDE DEBUTERTE SOM «BLÅ PÅ LEIR»

Med nyervervede Blå-på-leir-skjorter og gildeforklær stilte tre av gildespeiderne fra Drammen MS på Agendaleiren Kvernmoen 26. juni til 3. juli. Der hadde vi ansvaret for intendantur og kiosk. På innrykksdagen laget vi kyllinggryte med sellerirotmos – og serverte til alle de 170 deltakerne. Det gikk med over 30 kilo kyllingkjøtt, 15 kilo sellerirot og 16 […]

Les mer...

TIDSREISE I HOLTNESDALEN OG PÅ RØDTANGEN

Vårtur Lørdag 1. mai gikk turen til områdene sør på Hurumlandet. Ni turglade gildevenner møttes på parkeringsplassen til Holmsbu billedgalleri. Derfra gikk vi opp i Holtnesdalen, et naturreservat som er vernet for å ta vare på edelløvskogen. Holtnesdalen er en ravinedal som ligger under marin grense, dvs. at den lå under havnivået under siste istid. […]

Les mer...

FØRSTE SOMMERDAG I BRAGERNESÅSEN

Første sommerdag (14. april) hadde vi tenkt oss på storbybesøk, nærmere bestemt til Oslo. Som del av oppkjøringen til Sveitsturen skulle vi se nærmere på alpefloraen slik den kan oppleves i den botaniske hagen på Tøyen. Men Sveitsturen er utsatt, så dermed ble også osloturen utsatt. Men tur ble det selvfølgelig likevel. Bragernesåsen er et […]

Les mer...

DRAMMEN MS GILDE TROSSET MINUSGRADENE

Strømsø kirke Om vi ser bort fra middelalderkirken Skoger gamle kirke, er Strømsø kirke den eldste kirken i Drammen, og den med fleste sitteplasser. Den er en korskirke bygget i tømmer og på initiativ av tollforvalter Daniel Knoff på midten av 1600-tallet. På februarmøtet til Drammen MS SGG fortalte byguide Grete Bergersen historien om både […]

Les mer...

ÅRSMØTE ELVELANGS

Koronatidene utfordrer stadig vår evne til nytenkning: Drammen MS SGG gjennomførte årets årsmøte elvelangs. Sakspapirer med årsmelding, regnskap, forslag til program og budsjett etc. var sendt ut (og lest!) på forhånd. Selve årsmøtet startet med åpningsseremoni utenfor Åssiden skole. Deretter ble det flere stopp med lokalhistorie og årsmøtesaker mens vi gikk nedover langs Drammenselva. Ved […]

Les mer...

GRØTFEST PÅ SOLSNUKVELDEN

Speidergruppa «vår» har tradisjon for å samle peffer, rovere og ledere til en hyggelig grøtfest på solsnukvelden. Det var meningen at gildet skulle stå for dette arrangementet i 2020, men igjen måtte vi snu oss rundt og finne nye løsninger. Også gildespeidere gjør sitt beste i motgang og vansker. Grøtfesten ble derfor flyttet ut til […]

Les mer...

ST. HALLVARD-RUNDEN I LIER

Juleavslutningen ble utendørs. Da det nærmet seg jul i fjor, satte smittevernrestriksjoner igjen begrensninger for aktivitetene våre. Derfor måtte vi snu om på planene og trekke utendørs. På juleavslutningen trådte gildemester Wenche til og guidet oss gjennom Sankt Hallvard-runden i Lier. Denne kvelden ble rene kinderegget: Vi fikk gjennomført årets siste gildemøte – med medlemsopptakelse, […]

Les mer...

TRERETTERS VED BÅLET

På septembermøtet var vi samlet rundt bålpanna ved speiderhuset og laget en «treretters ved bålet» med skikkelig høstvri. Til forrett var det soppsuppe, hovedretten var viltpakke med reinskav, grønnsaker og ris – og til dessert var det trollkrem med tyttebær. Oppskriftene fant vi i Risens kokebok, som speidergruppa laget i 2018.

Les mer...

Dugnad på speiderhuset

Vi startet opp etter sommerferien med å gjøre en innsats på speiderhuset Aron: Maling av vegger, legging av glassfiberstrie, pussing av møbler og skruing av stoler. Innsatsen var upåklagelig! En pause med litt påfyll av (mer eller mindre sunn) energi rakk vi også.

Les mer...
Drammen MS på orkidetur

PÅ ORKIDETUR

MARISKO Sommeravslutningen til Drammen MS gilde fant sted i orkideland, nærmere bestemt i Bremsåsen, i tidligere Nedre Eiker, men som nå er blitt en del av Drammen kommune. Vi hadde med oss to dyktige og kyndige guider, Inger-Lill og Ines, som fortalte om orkideer og viste oss de «hemmelige» stedene. Turens botaniske høydepunkt var nok […]

Les mer...