BERGENSGILDENES TURGRUPPE

Gilde turvandrer Velkommen til onsdagsturen. Merk endring av reisemål.   Turen denne onsdagen er flyttet til Bergensdalen. Tanken er at vi skal gå langs deler av den nye bybanetraséen, og samtidig fortelle litt om Fjøsangervassdraget. Vi møtes ved Turnkassen på Slettebakken, Vilhelm Bjerknes vei 28. Der er det greit å parkere. Kjør inn bak Bergenshallen […]

Les mer...

MS GILDE – Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde

Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs gilde (MS Gilde) er tilsluttet St. Georgs gildene i Norge (SGGN) og har som formål å: hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til speideridealene arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeide for mellommenneskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse MS Gildet har utspring i Metodistkirkes speiderkorps […]

Les mer...

DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE

Drammen MS St. Georgs gilde er tilsluttet St. Georgs gildene i Norge (SGGN) og har som formål å: hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til speideridealene arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeide for mellommenneskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse Gildet har utspring i 6. Drammen MS speidergruppe, som […]

Les mer...

6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

OM GILDET VÅRT St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye, har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene […]

Les mer...