Start > Gilde

MELDING TIL MEDLEMMER I MJØSDISTRIKTET

Beskjed fra Tor Erik Urdahl: Distriktssamlinen på Lillehammer den 21. april er utsatt. Foreløpig fram til høsten, evt. at den blir arrangert neste år. Det kommer helt an på utviklingen av koronapandemien. Fra Hamar gilde ved Harald B.P. gildemester: Vårt neste møte den 2. april på Utvandrermuseet er utsatt. Styret vil se an situasjonen og komme med ny dato når alt har roet seg.

Fortsetter...

FORMIDDAGSTREFF I OSLO ER AVLYST

TREFFENE ER I CENTRALKIRKEN: Onsdag 25. mars Vi tar rent vann i springen og kloakk for gitt, hvor lenge har vi hatt det slik? Glimt fra Oslo kommune Vann- og avløpsetaten ved Johan Bye   Gode Gildevenner I disse litt usikre tider velger vi likevel å innkalle til Gildetreff. Det er over 14 dager til og mye kan endre seg innen den tid. Vi setter en max grense på 40 stykker! Endringer (avlysning) av treffet sendes ut senest mandag om det

Fortsetter...

6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

Gildemøte med opptagelse tirsdag 17. mars 2020 KL. 19.30 I Peisestuen, Halvorsen og Thesen aldersboliger Øyjordsveien 3. Alf Helge Søyland vil fortelle oss om Bier Dersom du er forhindret i å komme, ønsker styret at du melder fra til Arnt Tefre mobil 934 16 611 eller på mail ar-tefre@online.no HUSK SANGBOK Vel møtt, med gildehilsen Guri Kaland Sværen GM OM GILDET VÅRT St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra

Fortsetter...

DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE – 2020

Drammen MS St. Georgs gilde er tilsluttet St. Georgs gildene i Norge (SGGN) og har som formål å: hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til speideridealene arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeide for mellommenneskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse Gildet har utspring i 6. Drammen MS speidergruppe, som er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) og Metodistkirkens speiderkorps (MS). Vil du vite mer, følg oss på Facebook eller skriv noen ord til

Fortsetter...