MS GILDE – Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde

Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs gilde (MS Gilde) er tilsluttet St. Georgs gildene i Norge (SGGN) og har som formål å: hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til speideridealene arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeide for mellommenneskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse MS Gildet har utspring i Metodistkirkes speiderkorps […]

Les mer...

DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE

Drammen MS St. Georgs gilde er et åpent fellesskap for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen eller starte på speiderveien. Etter beste evne hjelper vi hverandre til å leve etter speideridealene. Vi arbeider for å fremme speider- og gildebevegelsen og for hjelpsomhet, toleranse og forståelse mellom mennesker. Gildet har utspring i 6. Drammen […]

Les mer...

6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

OM GILDET VÅRT St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye, har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene […]

Les mer...