Program

Dette er GILDESPEIDING Speidertiden fortsetter … eller er det kanskje nå den begynner …? Gildebevegelsen er åpen for voksne venner av speidersaken, enten de fremdeles er speidere, har vært speidere eller kanskje ikke har hatt anledning til det tidligere. Her skal vi beskrive verdiene vi bygger på og hvordan vi gjennom ulike aktiviteter utvikler vi […]

Les mer...

BERGENSGILDENES TURGRUPPE

Gilde turvandrer Velkommen til onsdagsturen. Hei! Denne gangen drar vi sørover, til vakre Tyssøy. Pga veiarbeid må en uansett om en kommer nordfra eller sørfra, kjøre om Haakonsvern.Kjør Bjorøy tunellen og veien til endes over broen til Tyssøy.Parkeringsplass på høyre side av veien, like over broen til Tyssøy. Turen må betegnes som lett med noen kronglete […]

Les mer...

MS GILDE – Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde

Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs gilde (MS Gilde) er tilsluttet St. Georgs gildene i Norge (SGGN) og har som formål å: hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til speideridealene arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeide for mellommenneskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse MS Gildet har utspring i Metodistkirkes speiderkorps […]

Les mer...

DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE

Drammen MS St. Georgs gilde er et åpent fellesskap for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen eller starte på speiderveien. Etter beste evne hjelper vi hverandre til å leve etter speideridealene. Vi arbeider for å fremme speider- og gildebevegelsen og for hjelpsomhet, toleranse og forståelse mellom mennesker. Gildet har utspring i 6. Drammen […]

Les mer...

6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

OM GILDET VÅRT St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye, har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene […]

Les mer...