Program

Dette er GILDESPEIDING Gildespeiding er like allsidig som annen speiding! For å illustrere denne allsidigheten har vi laget gildeatomet: Kjernen i gildebevegelsen er fellesskap. Fellesskap er også med i navnet på den internasjonale gildebevegelsen (International Scout and Guide Fellowship). Fellesskapet bygger på de samme verdiene som speiderbevegelsen, det vil si de verdiene som uttrykkes gjennom […]

Les mer...