Start > Tre_faste

… OG HVA VAR NAVNET?

Nytt navn? Tinget i Drammen i 2019 ba oss utrede dette spørsmålet, også økonomiske konsekvenser en eventuell endring vil medføre. Vår strategi går på å sette i gang debatten i hvert enkelt gilde, eller i flere gilder sammen. Det blir å betrakte som en grunn­leggende debatt, uten særlige føringer fra Landsgildeledelsen. Formell høring vil skje etter inspirasjonshelgen i oktober 2020 i Drammen. Mange spørsmål kan knyttes til en navnedebatt. Vi kan trekke fram noen: Hvorfor har vår bevegelse

Fortsetter...

I B.P.’S FOTSPOR, 3.–6. SEPTEMBER 2020

4 dagers rundtur i Sollia, stedet Baden-Powell ferierte i 1911 og 1912. Turen arrangeres 3. til 6. september 2020. Program: Base på Rondetunet, overnatting i hytter. Besøk på Søndre Finstad Fjelltur til Musvoldseter, gå langs Atnasjøen eller Fagervold. Overnatting ute eller på Bjørhollia. Leirbål og leirbålsprat. Besøk på Amperhaugen krigshistoriske museum. Speidere deltar også på turen langs Atnasjøen. Mulighet for ankomst med tog fra Oslo -> buss fra Ringebu. Meld deg på nå (senest 20. juni),. Mer informasjon her.

Fortsetter...

FJELLTUR OGSÅ I 2020, I VAKRE RONDANE, 5.–9. AUGUST

FJELLTUR 5. til 9. august 2020 I august står Huldra igjen og blåser i luren over Rondane. Vi er klar for noen dager med 6-8 timers turer nordover til Hjerkinn, i Norges første nasjonalpark, Rondane. Flott terreng og utsikt til mange topper over 2000 m, når været viser seg fra sin gode side. (Det er ikke disse som er vårt mål ;-) ) Vi tenker oss turen omvendt av siste runde i Rondane: Rondvassbu - Dørålseter - Grimsdalshytta - Hjerkinn. Turen

Fortsetter...