Start > Billedspill > DE NORDISKE SPEIDERMUSEENE HAR HATT SAMLING I NORGE

DE NORDISKE SPEIDERMUSEENE HAR HATT SAMLING I NORGE

Museumskonferansen 2019

Første del av speidermuseenes årsmøte ble holdt på Haraldsheimen i Oslo. Deretter gikk selskapet til skogs, nærmere bestemt til speierhytte Blåhaug i Østmarka. Her hadde noen speidere fra Ringerrike dekket på til middag, med bilder av Lord og Lady Baden-Powell ved bordenden. De hadde også laget en særdeles velsmakende tre.retters middag.
Etter middag ble det innendørs leirbål, med finsk sang, dansk sanglek og samtale om speiderloven i de ulike landene, ledet av Øystein Gonsholt.
Søndag 15. ble konferansen avsluttet på Norsk speidermuseum i Oslo. Først viste frem omviser Erik Rødland noen av museets gjenstander, blant annet en kniv fra tsjekkoslovakia med en spesiell historie.
Rapportene fra hvert museum ble presentert lørdag og søndag, og ved en avstemning bestemte forsamlingen at den tilsvarende konferansen i 2021 skal holdes i Island.

Alle konferansedeltagere
Alle deltakerne samlet utenfor Tønsberg vandrerhjem, der konferansen begynte.

Tekst/foto: Ivan Chetwynd - fra Facebook