Start > ARKIVER > DEN NYE LANDSGILDELEDELSEN ER PÅ PLASS

DEN NYE LANDSGILDELEDELSEN ER PÅ PLASS

Landsgildeledelsen 2019

På bildet, fra venstre: Viselandsgildemester Jan Petter Bergan, Landsgildemester Gry Walderhaug Grimsrud, styremedlem Inger Amalie Lyster og styremedlem Dag Espolin Johnsen.

Landsgildetinget i Drammen ble gjennomført på en god og vellykket måte. Av sakene som ble tatt opp nevnes kort vedtektsendringene:

§7 – Landsgildeting holdes hvert annet år. (Vedtatt)

§9 – Endring av kasserer-rollen ble vedtatt.

Budsjettet vedtatt. Ingen endring av kontingenten.

Håndboken er oppdatert med endringene fra Landsgildetinget.