DET BLIR PENGER AV DET! FRIMERKEBANKEN TAKKER BIDRAGSYTERE

Frimerkebanken

Mottatte frimerkeklipp

  • Mildrid Brænde, 2. Steinkjer Gilde, – brev 350 g
  • St. Georgs Gilde Bergen 6.3.22 – 2 poser med klipp
  • Jan og Knut Hansen, Skien, 9.3.22 – postpakke 500 g
  • Grete Bjørgum, Kolkinn 34, 3322 Darbu
  • Elisabeth Bakker, fra gildet i Ås, har stått for innsamling av frimerkeklippene som fikk fra dem den 21.12.21
  • Egil Risnes, 5221 Nesttun, 5.Bergen, har ryddet frimerkesamlingen sin og har sendt oss en stor pakke i posten

Vi takker for store og små pakker.

Trenger du et innstikksalbum?

Vi får ofte frimerker i album, og etter at vi har sendt frimerkene videre, sitter vi med tomme album som er pent brukt. Vil du eller dine barnebarn ha et slikt album – sende oss en e-post: frimerkebanken@sggn.no

Innstikkalbum