Start > ARKIVER > DET INTERNASJONALE AMBASSADØRGILDET HAR HATT ÅRSMØTE

DET INTERNASJONALE AMBASSADØRGILDET HAR HATT ÅRSMØTE

Det internasjonale ambassadørgildet hadde årsmøte den 23.mars 2019.

Hovedkontoret ligger i Brussel slik at alle årsmøtene foregår der.
Den offisielle delen av programmet var årsmøtet som fant sted i speiderlokalene til speidere i Saint Gilles-området. På møtet fikk nye medlemmer sitt diplom og ble ønsket velkommen, deretter årsmøtesaker. Ambassadørgildet er åpent for alle gildemedlemmer som vil betale 100€ årlig. Hensikten med gildet er å støtte speiderbevegelsen i alle land og gi penger til store og små prosjekt. I Kenya støttet de et prosjekt for Pigeon Park og i Nairobi, speiderarbeid i slummen og et barnehjem.

Dato for samlingen i 2020 er 21.mars.


Nye medlemmer får diplom av Bjørg Walstad, leder av komiteen.

Tekst og foto: Sidsel Gotaas