DRAMMEN MS GILDE: HVA VET VI EGENTLIG OM TUROMRÅDET VÅRT?

Om Se

Utallige ganger har vi i Drammen MS St. Georgs Gilde tatt turen til Konnerud for derfra å gå opp til speiderhytta vår, Risebu. Men hva vet vi egentlig om dette området, som frem til 1964 var en del av Skoger kommune i Vestfold kommune? Etter en omfattende utbygging på 1980-tallet ble Konnerud et attraktivt boligområde, men som også gir store trafikkutfordringer fordi nedkjøringa til sentrum ikke er dimensjonert for en befolkning på godt over ti tusen mennesker som gjerne vil kjøre bil til Drammen.

Vi brukte noen møter det siste året for å finne ut mer om Konnerud og historien, og for å gå i områder flere av oss ikke hadde vært i før.

La oss begynne med navnet, Konnerud. Det er mange gårds- og stedsnavn i Norge ender på -rud. Endelsen betyr rydning, nærmere bestemt skogsrydning, altså en åpen plass i et skogsområde som folk har ryddet for å bo og dyrke marka. Hva konne- betyr, er mer usikkert. Her er flere teorier; noen hevder det betyr avsidesliggende dal, andre kobler det til mannsnavnet Korni eller dyrenavnet ikorn (ekorn). Siden navn som slutter på -rud var mest vanlig i perioden fra år 1100 til år 1400, kan vi anta at det har bodd folk i denne «avsidesliggende dalen» i snart et millennium.

Så ble det turer i området. Først i september med at Knut Jorde, geolog og gildevenn, fortalte om geologien i Drammensområdet og de ulike tidsperiodene som opp gjennom til slutt har blitt nærområdene våre – preget av granitt, vulkanske bergarter, kalkstein og mineraler. Deretter bar det ut og finne synlige eksempler, flere av dem var på Konnerud.

I oktober ble det besøk til Konnerudgruvene, Det Jarlsbergske sølvhaltige Blye- og Kobberværk, og omvisning inne i gruvegangene.

Rett før påske hadde vi den tredje turen til Konnerud, denne gang langs Verkenselva. Her er det laget en fin tursti fra Svensedammen via Hammerdammen og Iffertdammen til Stordammen, med flere plakater underveis som forteller om virksomhetene som en gang holdt til her.

Så et lite tips: Hvorfor ikke ta en tur i det vanlige turområdet med «nye briller på»?

Tekst/foto: Britt Roll Elgsaas, Drammen MS (teksten er  redigert, Red.)