DRAMMEN MS GILDE TROSSET MINUSGRADENE

DrammenMS

Strømsø kirke

Om vi ser bort fra middelalderkirken Skoger gamle kirke, er Strømsø kirke den eldste kirken i Drammen, og den med fleste sitteplasser. Den er en korskirke bygget i tømmer og på initiativ av tollforvalter Daniel Knoff på midten av 1600-tallet.

På februarmøtet til Drammen MS SGG fortalte byguide Grete Bergersen historien om både kirken og nabolaget. (Noen husker kanskje Grete fra morgensamlingen under inspirasjonssamlingen i høst?)

Guiden vår, Grete, viste stolt frem den flotte messehagelen fra 1725 som ble gitt til kirka av Mechlenburgs datter.

Vi trosset minusgradene og fikk sett ting i kirken og området ned mot elva som vi verken visste om eller hadde sett før; om Daniel Knoff og kameraten hans Willem Mechlenburg, tømmervegger bak panelet, messehagel fra 1725 og sarkofager i krypten, om skolehistorie og om Hanna Winsnes, som trådte sine barnesko i området.

I krypten under Strømsø kirke står det flere sarkofager, bl.a. med familiene Knoff og Mechlenburg.