DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE PÅ HAGEFUGLTELLINGA

ARKIVER

Hagefugltelling siste helga i januar arrangeres i hele Norden.

Hvert år i slutten av januar legger vi ekstra innsats i tellinga av fugler på hytta. I år var det tiende gangen vi deltok i Hagefugltellinga og da passet det vel fint at det nystiftede gildet vårt ble invitert til å være med å telle. Så kom fuglene og vi talte: «en, to, tre, fire, fem, seks … nei, det er den samme som var der borte!» Så var det å begynne på nytt igjen. I år ble resultatet 16 arter og til sammen 128 individer.

Når det blir talt over et så stort område samtidig og etter hvert i så mange år, avdekkes trender og mønstre for de vanligste overvintrende spurvefuglene våre. Stadig flere registrerer fuglene på foringsplassene sine: I 2019 var det registreringer fra 10.670 hager, mot knapt 500 ved starten i 2008. De mest vanlige fuglene, det vil si de som er på størst andel av fuglebrettene, er kjøttmeis, blåmeis og skjære. Et bekymringsfullt forhold som har kommet frem gjennom hagefugltellingene, er at det blir stadig færre individer på hver foringsplass.

Og hvordan det gikk med den nasjonale tellinga i år, ja det må du selv sjekke på www.fuglevennen.no.

Tekst/foto: Berit Roll Elgsaas