Drammens midtpunkt

DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE

Gilde

Drammen MS St. Georgs gilde er tilsluttet St. Georgs gildene i Norge (SGGN) og har som formål å:

  1. hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til speideridealene
  2. arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  3. arbeide for mellommenneskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse

Gildet har utspring i 6. Drammen MS speidergruppe, som er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) og Metodistkirkens speiderkorps (MS).

Drammen MS St. Georgs Gilde – et åpent fellesskap for voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier.

Vil du vite mer, følg oss på Facebook eller skriv noen ord til gilde@6drammenms.no 

Oversikt over programmet, her.

Noen av aktivitetene våre: