DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE

Gilde

Drammen MS St. Georgs gilde er et åpent fellesskap for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen eller starte på speiderveien.

Etter beste evne hjelper vi hverandre til å leve etter speideridealene. Vi arbeider for å fremme speider- og gildebevegelsen og for hjelpsomhet, toleranse og forståelse mellom mennesker.

Gildet har nært samarbeid med 6. Drammen MS speidergruppe, som er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) og MetodistSpeiderne (MS).

Vil du vite mer, følg oss på Facebook eller skriv noen ord til gilde@6drammenms.no 

 

Noen av aktivitetene våre:

 

 

Berit
Medlem i Drammen MS St. Georgs Gilde