Drammens midtpunkt

DRAMMEN MS ST. GEORGS GILDE

Gilde

Drammen MS St. Georgs gilde er et åpent fellesskap for voksne som ønsker å fortsette, ta opp igjen eller starte på speiderveien.

Etter beste evne hjelper vi hverandre til å leve etter speideridealene. Vi arbeider for å fremme speider- og gildebevegelsen og for hjelpsomhet, toleranse og forståelse mellom mennesker.

Gildet har utspring i 6. Drammen MS speidergruppe, som er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) og Metodistkirkens speiderkorps (MS).

Vil du vite mer, følg oss på Facebook eller skriv noen ord til gilde@6drammenms.no 

 

Noen av aktivitetene våre: