Start > ARKIVER > EN HAGERØMLING

EN HAGERØMLING

Gul lerkespore

Gul lerkespore stammer fra fjellområder i Sør-Europa, i Norge er den en prydplante som finnes forvillet nord til Trøndelag. Gul lerkespore ble innført som hageplante, trolig tidlig på 1900-tallet. Arten har en meget effektiv frøreproduksjon. Frøene spres med maur og ender derfor gjerne inn i hull og sprekker i murer og berg.

Artsdatabanken har konkludert med at gul lerkespore er vurdert til å ha potensielt høy økologisk risiko, men i Norge vurderes den til å ha ingen kjent negativ økologisk effekt. Norsk flora har ikke slike naturlig bergvegg-spesialiserte arter med maurspredning som man finner i Sør-Europa.