ENDRING AV LEDELSEN I INTERNATIONAL AMBASSADORS GUILD

Om

Alle som deltar i ISGF World, regionale konferanser eller til og med subregionale samlinger har hørt om International Ambassadors Guild (IAG).

Siden 2012 har Bjørg Walstad vært leder for dette gildet. Og hun gjorde en bemerkelsesverdig jobb. Hun ønsket å implementere en del av ISGF-oppdraget for 2020: Aktivt å støtte World Association of Girl Guides and Girl Scouts og World Organization of the Scout Movement. Og så snart hun ankom, foreslo hun styret at gilde ikke finansierte bevegelsene, men feltprosjekter ledet av speidere og ledere som lager bevegelsene. Styret gikk med på det og siden da har rundt 15 prosjekter blitt finansiert. I Afrika selvfølgelig, men også i andre land.

Men nylig bestemte Bjørg seg for å avslutte sin jobb som styreleder og fant ut at 12 år var nok. Så den nylig avholdte online generalforsamlingen i styret valgte vår venn Nana Gentimi, som i likhet med Bjørg var nestleder i ISGFs verdensutvalg.

Takk, Bjørg for alt; fra 2002 verdens verdenskonferanse hvor vi ble valgt sammen til verdenskomiteen og frem til i dag, gjennom de tre årene, fra 2005 til 2008, hvor jeg hadde den store ære, da jeg ledet verdenskomiteen, for å ha deg ved min side og for mottar dine dyrebare råd hver dag, takk. Men vi vil se hverandre igjen snart siden du bare har overlevert til Nana og du forblir nestleder i gilde.

Martine Lévy-Gougenheim (ISGF)

Den nye ledelsen er:  Nana Gentimi, leder; Bjørg Walstad, nestleder; Jane Wardropper, sekretær; Anthony Floryzoone, kasserer; Mida Rodrigues og Martine Levy, prosjektledere; dessuten Zalillah Mohd Taib, som leder av ISGF.