Vågelven fra Mildevågen til Mildevatnet (L)

Dato: 12. juni 2024
Tid: 10:00
Sted: Milde snuplass. Parkering Japanhagen.
Turgruppen
(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.