Felles korpsleir på Lista

Startdato: 29. juni 2024
Sluttdato: 6. juli 2024
MS Gilde
(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.