Fellowshipdagen

Dato: 25. oktober 2024
Bli med

Dagen da International Scout and Guide Fellowship ble grunnlagt i Luzern, Sveits i 1953. Atten (18) land er oppført som grunnleggere: Østerrike, Belgia, Costa Rica, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Norge, Pakistan, Portugal, Sverige, Sveits og Storbritannia. I 1965 vedtok generalforsamlingen i Brussel forslaget om å ha en fellesskapsdag organisert av hvert gilde 24./25. oktober tilsvarende FN-dagen (24. oktober) og datoen for stiftelsen av det internasjonale fellesskapet (25. oktober)

(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.