Gjennom grønne lunger på SLETTEBAKKEN OG FANTOFT

Dato: 10. november 2021

Tid: Kl. 10.00

Sted: Tranehuset, Slettebakken

Turgruppen