HÅØYTOPPEN (M/T)

Dato: 26. mai 2021

Tid: 10.00

Sted: Nordbetong, Flatøy

Turgruppen