Høsttur til Østfold

Startdato: 7. september 2024
Sluttdato: 8. september 2024
MS Gilde
(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.