KÅKEN — Tur nr. 400

Dato: 15. juni 2022
Sted: Parkering Ole Irgens vei (soneparkering)
Turgruppen